Estatistikak

Erabili Calc aplikazioko datu-estatistikak datuen analisi konplexuak gauzatzeko

Estatistikaren edo ingeniaritzaren esparruko analisi konplexuekin lan egiteko, urratsak eta denbora aurreztu dezakezu Calc aplikazioaren datu-estatistikak erabilita. Analisi bakoitzerako datuak eta parametroak emanda, tresna multzoak estatistikako edo ingeniaritzako funtzio egokiak erabiltzen ditu emaitzak kalkulatu eta irteera-taula batean bistaratzeko.

Laginketa

Taula bat sortzen du beste taula batetik erauzitako lagin bateko datuekin.

Estatistika deskribatzailea

Bete kalkulu-orriko taula bat datu multzoaren propietate estatistiko nagusekin.

Bariantza-analisia (ANOVA)

Emandako datu multzo baten bariantza-analisia (ANOVA) sortzen du

Korrelazioa

Zenbakizko datuen bi multzoren arteko korrelazioa kalkulatzen du.

Kobariantza

Zenbakizko datuen bi multzoen kobariantza kalkulatzen du.

Leuntze esponentziala

Datu-serie leuna ematen du

Batezbesteko higikorra

Denbora-serie baten batezbesteko higikorra kalkulatzen du

Erregresio-analisia

Datu multzo baten erregresio lineal, logaritmiko edo potentziala kalkulatzen du, mendeko aldagai bat eta aldagai independente anitz hartuta.

Parekatutako t-testa

Bi datu-laginen parekatutako t-testa kalkulatzen du.

F-testa

Bi datu-laginen F-testa kalkulatzen du.

Z-testa

Bi datu-laginen z-testa kalkulatzen du.

Khi-karratuaren proba

Datu lagin baten khi-karratuaren proba kalkulatzen du.

Fourierren analisia

Datu multzo baten Fourierren analisia ekoizten du, zenbaki konplexuen sarrerako matrize baten Fourierren transformatu diskretua (DFT) kalkulatuz Fourierren transformatu azkarren (FFT) algoritmo pare bat erabilita.

Emaguzu laguntza!