Algoritmo ebazleen aukerak

DEPS algoritmo eboluzionista

DEPS ebazleak bi algoritmo independente ditu: Eboluzio Diferentziala eta Partikula Multzoen Optimizazioa. Biak daude programatutako zenbakizko problemak ebazteko, adibidez optimizazio ez linealak ebazteko, eta elkarren osagarri dira, bakoitzak dituen ahuleziak besteak konpontzen baititu.

Ezarpena

Deskribapena

Agentearen aldaketa-tasa

Banako batek eboluzio diferentzialaren estrategia aukeratzeko probabilitatea zehazten du.

Onartu aldagaiak ez negatibo gisa

Markatu hau aldagaiak balio positibokoak soilik izan daitezen.

DE: Gurutzatze-probabilitatea

Banakoak puntu globalik onenarekin konbinatuak izateko probabilitatea definitzen du. Gurutzatzea ez bada erabiltzen, puntua banakoaren memoria propiotik eratzen da.

DE: Eskalatze-faktorea

Gurutzatzean zehar, eskala-faktoreak mugimenduaren “abiadura” erabakitzen du.

Ikasketa-zikloak

Algoritmoak gauzatu beharko lukeen iterazio kopurua definitzen du. Iterazio bakoitzean, banako guztiek konponbide onenaren igarpen bat egiten dute eta beren ezagutza partekatzen dute.

PS: Konstante kognitiboa

Norberaren memoriaren garrantzia ezartzen du (bereziki, momenturaino erdietsitako punturik onena).

PS: Hertsatze-koefizientea

Partikulak/banakoak elkarrengana zein abiaduratan mugitzen diren definitzen du.

PS: Mutazio-probabilitatea

Partikularen osagai bat punturik onenera mugitu ordez, ausaz aldagaiaren baliozko barrutiko beste balio bat aukeratzeko probabilitatea definitzen du.

PS: Konstante soziala

Partikula/banako guztien arteko puntu globalik onenaren garrantzia ezartzen du.

Erakutsi ebazle egoera hobetua

Gaituta badago, elkarrizketa-koadro gehigarri bat erakutsiko da ebazte-prozesuan zehar, uneko aurrerapenari, geldialdi-mailari eta unean ezagutzen den konponbiderik onenari buruzko informazioa ematen duena eta ebazlea gelditzeko edo berrabiarazteko aukera ematen duena.

Multzoaren tamaina

Ikasketa-prozesuan parte hartzen duen banako kopurua definitzen du. Banako bakoitzak bere konponbideak aurkitzen ditu eta ezagutza orokorra handitzen du.

Geldialdi-muga

Banako kopuru honek konponbideak aurkitzen baditu barruti itxi batean, iterazioa gelditu egingo da eta balio horietako onena aukeratuko da optimo gisa.

Geldialdi-tolerantzia

Konponbideak "berdinak" direla zein barrutitan kontsideratzen duen definitzen du.

Erabili ACR konparatzailea

Desgaituta (lehenetsia) badago, BCH konparatzailea erabiliko da. Bi banako konparatzen ditu haien murriztapen-hausteak begiratuta, eta horiek berdinak badira soilik, haien uneko konponbideak neurtuko ditu.

Gaituta badago, ACR konparatzailea erabiliko da. Bi banako konparatzen ditu uneko iterazioaren arabera eta haien onura neurtzen du liburutegiaren konponbide ezagun okerrenaren ezagutzarekin (murriztapen-haustearekiko).

Erabili ausazko hasiera-puntua

Gaituta badago, liburutegia ausaz aukeratutako puntuez beteko da.

Desgaituta badago, unean dauden balioak (erabiltzaileak eman dituen moduan) erreferentzia-puntu gisa txertatuko dira liburutegian.

Muga aldakorren proposamena

Gaituta badago (lehenetsia), algoritmoa muga aldakorrak aurkitzen saiatuko da hasierako balioei begiratuta.

Muga aldakorren atalasea

Muga aldakorrak proposatzean, atalase honek zehazten du hasierako balioak nola desplazatuko diren mugak eraikitzeko.


SCO algoritmo ebolutiboa

Optimizazio sozial kognitiboak gizakiak informazioa ikasteko eta partekatzeko duen portaera hartzen du kontuan. Banako bakoitzak banako guztiek partekatzen duten ezagutza duen liburutegi komun batera sartu daiteke.

Ezarpena

Deskribapena

Onartu aldagaiak ez negatibo gisa

Markatu hau aldagaiak balio positibokoak soilik izan daitezen.

Ikasketa-zikloak

Algoritmoak egin beharko lukeen iterazio kopurua definitzen du. Iterazio bakoitzean banako bakoitzak konponbide onenaren igarpena egingo du eta bere ezagutza partekatuko du.

Erakutsi ebazle egoera hobetua

Gaituta badago, elkarrizketa-koadro gehigarri bat erakutsiko da ebazte-prozesuan zehar, uneko aurrerapenari, geldialdi-mailari eta unean ezagutzen den konponbiderik onenari buruzko informazioa ematen duena eta ebazlea gelditzeko edo berrabiarazteko aukera ematen duena.

Liburutegiaren tamaina

Liburutegi publikoan biltegiratuko den informazio kantitatea definitzen du. Banakako bakoitzak ezagutza biltegiratzen du liburutegian eta informazioa eskatzen dio liburutegiari.

Multzoaren tamaina

Ikasketa-prozesuan parte hartzen duen banako kopurua definitzen du. Banako bakoitzak bere konponbideak aurkitzen ditu eta ezagutza orokorra handitzen du.

Geldialdi-muga

Banako kopuru honek konponbideak aurkitzen baditu barruti itxi batean, iterazioa gelditu egingo da eta balio horietako onena aukeratuko da optimo gisa.

Geldialdi-tolerantzia

Konponbideak "berdinak" direla zein barrutitan kontsideratzen duen definitzen du.

Erabili ACR konparatzailea

Desgaituta (lehenetsia) badago, BCH konparatzailea erabiliko da. Bi banako konparatzen ditu haien murriztapen-hausteak begiratuta, eta horiek berdinak badira soilik, haien uneko konponbideak neurtuko ditu.

Gaituta badago, ACR konparatzailea erabiliko da. Bi banako konparatzen ditu uneko iterazioaren arabera eta haien onura neurtzen du liburutegiaren konponbide ezagun okerrenaren ezagutzarekin (murriztapen-haustearekiko).

Muga aldakorren proposamena

Gaituta badago (lehenetsia), algoritmoa muga aldakorrak aurkitzen saiatuko da hasierako balioei begiratuta.

Muga aldakorren atalasea

Muga aldakorrak proposatzean, atalase honek zehazten du hasierako balioak nola desplazatuko diren mugak eraikitzeko.


LibreOffice ebazle lineala eta CoinMP ebazle lineala

Ezarpena

Deskribapena

Onartu aldagaiak osoko gisa

Markatu hau aldagaiak osoko zenbakiak soilik izan daitezen.

Onartu aldagaiak ez negatibo gisa

Markatu hau aldagaiak balio positibokoak soilik izan daitezen.

Epsilon maila

Epsilon maila. Baliozko balioa 0 (oso estua) eta 3 (oso lasaia) arteko barrutian daude. Epsilon balioak zerora biribiltzeko tolerantzia da.

Mugatu adarkatzearen eta inausketaren sakonera

Adarkatzearen eta inausketaren gehieneko sakonera zehazten du. Balio positibo batek esan nahi du sakonera absolutua dela. Balio negatibo batek adarkatzearen eta inausketaren sakonera-muga erlatibo bat ezarriko du.

Ebazlearen denbora-muga

Algoritmoa ebazpen batera iristeko gehieneko denbora ezartzen du.


LibreOffice multzo-ebazle ez lineala (esperimentala)

Ezarpena

Deskribapena

Onartu aldagaiak osoko gisa

Markatu hau aldagaiak osoko zenbakiak soilik izan daitezen.

Onartu aldagaiak ez negatibo gisa

Markatu hau aldagaiak balio positibokoak soilik izan daitezen.

Ebazlearen denbora-muga

Algoritmoa ebazpen batera iristeko gehieneko denbora ezartzen du.

Multzo-algoritmoa

Ezarri multzo-algoritmoa. Erabili 0 eboluzio diferentzialerako eta 1 partikula multzoen optimizaziorako. Balio lehenetsia 0 da.


Emaguzu laguntza!