WEEKDAY

Adierazitako data-balioaren asteko eguna ematen du. Modurik zehaztu ez bada edo modua = 1 definitu bada, 1 (igandea) eta 7 (larunbata) arteko osoko zenbaki gisa ematen du emaitza. Beste moduetarako, ikusi beheko taula.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

WEEKDAY(Zenbakia [; Mota])

Zenbakia, data-balio gisa, asteko eguna kalkulatzeko erabiliko den data-balioaren zenbaki hamartarra da.

Mota aukerazkoa da eta kalkulu mota zehazten du.

Mota

Asteko egunaren zenbakia itzultzen du

1 edo ezikusia

1 (Igandea) - 7 (Larunbata). Microsoft Excelekin bateragarritasunerako.

2

1 (Astelehena) - 7 (Igandea).

3

0 (Astelehena) - 6 (Igandea)

11

1 (Astelehena) - 7 (Igandea).

12

1 (Asteartea) - 7 (Astelehena).

13

1 (Asteazkena) - 7 (Asteartea).

14

1 (Osteguna) - 7 (Asteazkena).

15

1 (Ostirala) - 7 (Osteguna).

16

1 (Larunbata) - 7 (Ostirala).

17

1 (Igandea) - 7 (Larunbata).


note

Balio horiek - LibreOffice Calc - Kalkulatu atalean aukeratutako data-formatu estandarrari soilik aplikatzen zaizkio.


note

Datak formulen zati gisa sartzean, daten bereizle modura erabilitako barrak eta marrak eragiketa aritmetikotzat hartzen dira. Hortaz, formatu horretan sartutako datak ez dira datatzat hartzen eta kalkulu okerrak ematen ditu. Datak formulen zati gisa interpreta ez daitezen, erabili DATE funtzioa, esaterako DATE(1954;7;20), edo kokatu data komatxo artean eta erabili ISO 8601 notazioa, esaterako "1954-07-20". Ez erabili hizkuntzaren arabera aldatzen diren data-formatuak, esaterako "07/20/54", kalkuluak erroreak eman ditzake dokumentua beste eskualde-ezarpen bat erabilita kargatzen bada.


tip

Posible da anbiguotasunik gabeko bihurketak egitea ISO 8601 data eta orduetarako, bereizleak dituzten formatu hedatuetan. #BALIOA! errorea gertatzen bada, desautatu Sortu #BALIOA! errorea - LibreOffice Calc - Formula atalean, Xehetasunak... botoiarekin, "Kalkulu-ezarpen xeheak" sekzioan, Testua zenbaki bihurtzea zerrenda-koadroa.


Adibideak

=WEEKDAY("2000/06/14") funtzioak 4 ematen du emaitza gisa (Modua parametroa falta da eta horregatik erabili da kontatzeko modu estandarra. Kontatzeko modu estandarrak Igandea hartzen du lehen egun gisa. 2000ko ekainaren 14a asteazkena izan zen eta, beraz, asteko 4. eguna).

=WEEKDAY("1996/07/24";2) funtzioak 3 ematen du emaitza gisa (Modua parametroa 2 da eta, beraz, astelehena da asteko 1. eguna. 1996ko uztailaren 24a asteazkena izan zen eta, beraz, 3.a).

=WEEKDAY("1996/07/24";1) funtzioak 4 ematen du emaitza gisa (Modua parametroa 1 da eta, beraz, igandea da asteko 1. eguna. 1996ko uztailaren 24a asteazkena izan zenez, asteko 4.a izan zen).

=WEEKDAY("2017-05-02";14): 6 ematen du ('Mota' parametroa 14 da eta, beraz, asteazkena 1 zenbakiko eguna da. 2017ko maiatzaren 2a asteartea izan zen eta, beraz, 6 zenbakiko eguna)

=WEEKDAY(NOW()) gaurko egunaren zenbakia ematen du.

tip

A1 gelaxkako eguna laneguna den adierazten duen funtzio bat lortzeko, honela erabili behar dituzu IF eta WEEKDAY funtzioak:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Laneguna";"Asteburua")


Emaguzu laguntza!