LibreOffice Calc-eko eragileak

Ondoko eragileak erabil ditzakezu LibreOffice Calc-en:

Aritmetika-eragileak

Eragile horien bidez, zenbakizko emaitzak lortuko dituzu.

Eragilea

Izena

Adibidea

+

Batuketa

1+1

-

Kenketa

2-1

-

Ukapena

-5

*

Biderketa

2*2

/

Zatiketa

9/3

%

Ehunekoa

15%

^

Berretura

3^2


note

"-" aurrizkiak (kenketa) "^" aurrizkiak (berreketa) baino lehentasun handiagoa du. Adibidez, -3^2 formularen emaitza 9 da, alegia, zenbaki negatibo baten berreketa da.


Konparaziozko eragilea

Eragile hauek egiazkoa edo faltsua den adierazten dute.

Eragilea

Izena

Adibidea

=

Berdin

A1=B1

>

Hau baino handiagoa da

A1>B1

<

Hau baino txikiagoa da

A1<B1

>=

Hau baino handiagoa edo berdina da

A1>=B1

<=

Hau baino txikiagoa edo berdina da

A1<=B1

<>

Desberdintza

A1<>B1


Testu-eragileak

Eragileak bi testu konbinatzen ditu testu bakar batean.

Eragilea

Izena

Adibidea

&

text concatenation

"Aste" & "lehena" kateatzeak "Astelehena" ematen du


Erreferentzia-eragileak

Eragile hauek egiazkoa edo faltsua den adierazten dute.

Heinak du lehentasun handiena, ondoren ebakidurak, eta azkenik bildurak.

Eragilea

Izena

Adibidea

:

Barrutia

A1:C108, A:D or 3:13

!

Ebakidura

SUM(A1:B6!B5:C12)

Multzoko gelaxka guztien batura kalkulatzen du; adibide honetan, emaitzak B5 eta B6 gelaxken batura ematen du.

~

Kateatzea edo bildura

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Associativity

Operator(s)

Comments

left

:

Range.

left

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

left

~

Reference union.

right

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

left

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

left

^

Power (2^3 is 8).

left

*,/

Multiply, divide.

left

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

left

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

left

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Emaguzu laguntza!