Estatistika-funtzioak. Hirugarren zatia

CONFIDENCE.NORM

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

CONFIDENCE.NORM(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2939945977 da.

CONFIDENCE.T

Student-en T banaketaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

CONFIDENCE.T(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2976325427 da.

CRITBINOM

Banaketa binomial metatua irizpide-balioa baino handiagoa edo berdina duten balioetatik txikiena ematen du.

Sintaxia

CRITBINOM(Saioak; SP; Alfa)

Saioak: saio independenteen kopurua da.

SP: saio baten arrakasta-probabilitatea da.

Alfa: lortu edo gainditu beharreko atalase-probabilitatea.

Adibidea

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1): 44 ematen du.

LOGINV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

LOGINV(Zenbakia [; BatezBestekoa [; StDev]])

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

StDev: banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORM.INV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Funtzio hau LOGINV funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

LOGNORM.INV(Zenbakia; BatezBestekoa; StDev)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

StDev (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1) funtzioak 0.1930408167 ematen du.

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia [; BatezBestekoa [; DesbideratzeEstandarra [; Metatua]]])

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

DesbideratzeEstandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

LOGNORM.DIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

LOGNORM.DIST(Zenbakia; BatezBestekoa; DesbideratzeEstandarra; Metatua)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbideratze_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1): 0,0106510993 ematen du.

CONFIDENCE

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CORREL

Bi datu multzoren arteko korrelazio-koefizientea ematen du.

Sintaxia

CORREL(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=CORREL(A1:A50; B1:B50): korrelazio-koefizientea kalkulatzen du bi datu multzoren arteko erlazio linealaren neurri gisa.

LARGE

Datu multzo baten k-garren baliorik handiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

LARGE(Datuak; KHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

KHeina balioaren heina da. KHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

Adibidea

=LARGE(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik altuena ematen du.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik handienaren matrize bat ematen du.

SMALL

Datu multzo baten k-garren baliorik txikiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

SMALL(Datuak; CHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

CHeina balioaren heina da. CHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

Adibidea

=SMALL(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik txikiena ematen du.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik txikienaren matrize bat ematen du.

KURT

Datu multzo baten kurtosia ematen du (4 balio behar dira gutxienez).

Sintaxia

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Parametroek gutxienez lau balio zehaztu behar dituzte.

Adibidea

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

COVARIANCE.P

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazio osorako.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

COVARIANCE.P(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.S

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazioaren lagin baterako.

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

COVARIANCE.S(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVAR

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du.

Sintaxia

COVAR(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Emaguzu laguntza!