Estatistika-funtzioak. Hirugarren zatia

CONFIDENCE

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CONFIDENCE.NORM

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.NORM(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2939945977 da.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Student-en T banaketaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.T(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2976325427 da.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Bi datu multzoren arteko korrelazio-koefizientea ematen du.

Sintaxia

CORREL(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=CORREL(A1:A50; B1:B50): korrelazio-koefizientea kalkulatzen du bi datu multzoren arteko erlazio linealaren neurri gisa.

COVAR

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du.

Sintaxia

COVAR(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazio osorako.

Sintaxia

COVARIANCE.P(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazioaren lagin baterako.

Sintaxia

COVARIANCE.S(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Banaketa binomial metatua irizpide-balioa baino handiagoa edo berdina duten balioetatik txikiena ematen du.

Sintaxia

CRITBINOM(Saioak; SP; Alfa)

Saioak: saio independenteen kopurua da.

SP: saio baten arrakasta-probabilitatea da.

Alfa: lortu edo gainditu beharreko atalase-probabilitatea.

Adibidea

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1): 44 ematen du.

KURT

Datu multzo baten kurtosia ematen du (4 balio behar dira gutxienez).

Sintaxia

KURT(Zenbakia 1 [; Zenbakia 2 [; … [; Zenbakia 255]]])

Zenbakia 1, Zenbakia 2, … , Zenbakia 255 zenbakiak dira, edo zenbakiak dituzten gelaxken edo gelaxka-barrutien erreferentziak.

Parametroek gutxienez lau balio zehaztu behar dituzte.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Datu multzo baten k-garren baliorik handiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

LARGE(Datuak; KHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

KHeina balioaren heina da. KHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=LARGE(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik altuena ematen du.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik handienaren matrize bat ematen du.

LOGINV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

LOGINV(Zenbakia [; BatezBestekoa [; StDev]])

Zenbakia (derrigorrezkoa): alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa (aukerakoa): Banaketa logaritmiko estandarraren batezbesteko aritmetikoa da (balio lehenetsia 0 da)

StDev (aukerakoa): Banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra da (balio lehenetsia 0 da).

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORM.DIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORM.DIST(Zenbakia; BatezBestekoa; DesbideratzeEstandarra; Metatua)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbideratze_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1): 0,0106510993 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Funtzio hau LOGINV funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

Sintaxia

LOGNORM.INV(Zenbakia ; BatezBestekoa ; DesbEst)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

DesbEst (derrigorrezkoa): Banaketa logaritmiko estandarraren desbideratze estandarra da.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1) funtzioak 0.1930408167 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia [; BatezBestekoa [; DesbideratzeEstandarra [; Metatua]]])

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

DesbideratzeEstandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

SMALL

Datu multzo baten k-garren baliorik txikiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

SMALL(Datuak; CHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

CHeina balioaren heina da. CHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=SMALL(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik txikiena ematen du.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik txikienaren matrize bat ematen du.

Emaguzu laguntza!