Estatistika-funtzioak. Hirugarren zatia

CONFIDENCE

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CONFIDENCE.NORM

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.NORM(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2939945977 da.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Student-en T banaketaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE.T(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbideratze estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,2976325427 da.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Bi datu multzoren arteko korrelazio-koefizientea ematen du.

Sintaxia

CORREL(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=CORREL(A1:A50; B1:B50): korrelazio-koefizientea kalkulatzen du bi datu multzoren arteko erlazio linealaren neurri gisa.

COVAR

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du.

Sintaxia

COVAR(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazio osorako.

Sintaxia

COVARIANCE.P(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Desbideratze binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du, populazioaren lagin baterako.

Sintaxia

COVARIANCE.S(Datuak1; Datuak2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.2 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Banaketa binomial metatua irizpide-balioa baino handiagoa edo berdina duten balioetatik txikiena ematen du.

Sintaxia

CRITBINOM(Saioak; SP; Alfa)

Saioak: saio independenteen kopurua da.

SP: saio baten arrakasta-probabilitatea da.

Alfa: lortu edo gainditu beharreko atalase-probabilitatea.

Adibidea

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1): 44 ematen du.

KURT

Datu multzo baten kurtosia ematen du (4 balio behar dira gutxienez).

Sintaxia

KURT(Zenbakia 1 [; Zenbakia 2 [; … [; Zenbakia 255]]])

Zenbakia 1, Zenbakia 2, … , Zenbakia 255 zenbakiak dira, edo zenbakiak dituzten gelaxken edo gelaxka-barrutien erreferentziak.

Parametroek gutxienez lau balio zehaztu behar dituzte.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Datu multzo baten k-garren baliorik handiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

LARGE(Datuak; KHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

KHeina balioaren heina da. KHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=LARGE(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik altuena ematen du.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik handienaren matrize bat ematen du.

LOGINV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

LOGINV(Zenbakia [; BatezBestekoa [; StDev]])

Zenbakia (derrigorrezkoa): alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa (aukerakoa): Banaketa logaritmiko estandarraren batezbesteko aritmetikoa da (balio lehenetsia 0 da)

StDev (aukerakoa): Banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra da (balio lehenetsia 0 da).

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORM.DIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORM.DIST(Zenbakia; BatezBestekoa; DesbideratzeEstandarra; Metatua)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbideratze_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1): 0,0106510993 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Funtzio hau LOGINV funtzioaren berdina da eta beste bulegotika-pakete batzuekin elkarrerabilgarritasuna bermatzeko sartu zen.

Sintaxia

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1) funtzioak 0.1930408167 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia [; BatezBestekoa [; DesbideratzeEstandarra [; Metatua]]])

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

BatezBestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

DesbideratzeEstandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbideratze estandarra.

Metatua (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metatua = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

SMALL

Datu multzo baten k-garren baliorik txikiena ematen du.

note

Funtzio hori Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) estandarraren 1.2 bertsioan (ISO/IEC 26300:2-2015) dago onartuta.


Sintaxia

SMALL(Datuak; CHeina)

Datuak: datuen gelaxka-barrutia da.

CHeina balioaren heina da. CHeina matrize bat bada, funtzioa matrize-funtzio bihurtzen da.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

=SMALL(A1:C50;2) funtzioak A1:C50 barrutiko bigarren baliorik txikiena ematen du.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) funtzioak, matrize-funtzio gisa sartuta, B1:B5 heinetan definitutako A1:C50 barrutiko c-garren baliorik txikienaren matrize bat ematen du.

Emaguzu laguntza!