Finantza-funtzioak. Hirugarren zatia

COUPDAYBS

Balore baten lehen interes-ordainketaren egunetik hasi eta likidazio-egunera arteko egun kopurua kalkulatzen du.

Sintaxia

COUPDAYBS(Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001.01.25ean; mugaeguna 2001.11.15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hilero, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zenbat egun dira?

=COUPDAYBS("2001.01.25"; "2001.11.15"; 2; 3) funtzioak 71 ematen du.

COUPDAYS

Likidazio-eguna barne hartzen duen uneko interes-epealdiko egun kopurua ematen du.

Sintaxia

COUPDAYS(Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001/01/25ean; mugaeguna 2001/11/15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hiletik behin, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zenbat egun daude likidazio-eguna barne hartzen duen interes-epealdian?

=COUPDAYS("2001.01.25"; "2001.11.15"; 2; 3) funtzioak 181 ematen du.

COUPDAYSNC

Likidazio-egunaren eta hurrengo interes-egunaren arteko egun kopurua ematen du.

Sintaxia

COUPDAYSNC(Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001.01.25ean; mugaeguna 2001.11.15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hilero, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zenbat egun falta dira hurrengo interes-ordainketarako?

=COUPDAYSNC("2001.01.25"; "2001.11.15"; 2; 3) funtzioak 110 ematen du.

COUPNCD

Likidazio-dataren ondorengo lehen interes-data zein izango den kalkulatzen du. Formateatu emaitza data gisa.

Sintaxia

COUPNCD (Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [;Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001.01.25ean; mugaeguna 2001.11.15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hilero, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zein izango da hurrengo interes-data?

=COUPNCD("2001.01.25"; "2001.11.15"; 2; 3) funtzioak 2001.05.15 ematen du.

COUPNUM

Likidazio-egunaren eta mugaegunaren arteko interes-ordainketen kopurua ematen du.

Sintaxia

COUPNUM(Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001.01.25ean; mugaeguna 2001.11.15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hilero, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zenbat interes-data daude?

=COUPNUM("2001.01.25"; "2001.11.15"; 2; 3) funtzioak 2 ematen du.

COUPPCD

Likidazio-egunaren aurreko interes-eguna zein izango den kalkulatzen du. Formateatu emaitza data gisa.

Sintaxia

COUPPCD(Likidazioa; Mugaeguna; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Balore bat erosi da 2001.01.25ean; mugaeguna 2001.11.15 da. Interesa urtean bi aldiz ordaintzen da (sei hilero, eta, beraz, maiztasuna 2 da). Eguneko amortizazio-kalkulua (3 oinarria) erabiliz, zein zen erosi aurreko interes-data?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) funtzioak 2000-11-15 ematen du.

FV

Inbertsio baten etorkizuneko balioa ematen du, ordainketa periodiko eta konstanteetan eta interes-tasa konstantean oinarrituta.

Sintaxia

FV(Tasa; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Mota ] ])

Tasa: interes-tasa periodikoa da.

NPer: ordainketak egiteko epealdien guztizko kopurua.

Pmt: epealdi bakoitzean modu erregularrean ordaindu beharreko urtesaria.

PV (aukerakoa): inbertsio baten (uneko) eskurako balioa kalkulatzen du.

Modua (aukerakoa): ordainketa epealdiaren hasieran edo amaieran egingo den definitzen du.

LibreOffice Calc-eko funtzioetan, "aukerakoa" marka daukaten parametroak alde batera utz daitezke ondoren parametrorik ez dagoenean soilik. Adibidez, lau parametro dituen funtzio batean, funtzio horietako azken biek "aukerakoa" marka badaukate, 4. parametroa edo 3. eta 4. parametroa alde batera utz ditzakezu, baina ezin duzu alde batera utzi 3. parametroa bakarrik.

Adibidea

Zein izango da inbertsio baten amaierako balioa, interes-tasa % 4koa bada eta ordainketa-epealdia bi urtekoa, 750 moneta-unitateko ordainketa periodikoarekin? Inbertsioak 2.500 moneta-unitateko uneko balioa du.

=FV(% 4;2;750;2500) = -4234,00 moneta-unitate. Inbertsioaren amaieran 4234,00 moneta-unitatekoa izango da balioa.

FVSCHEDULE

Hasierako kapitalaren balio metatua kalkulatzen du periodikoki aldatzen diren interes-tasen sail batentzat.

Sintaxia

FVSCHEDULE(kapitala;interesak)

Kapitala: hasierako kapitala da.

Interesak: interes-tasen sail bat, adibidez, H3:H5 barruti gisa edo (Zerrenda) gisa (ikus adibidea).

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

1000 moneta-unitate inbertitu ditugu hiru urterako. Interes-tasak: % 3, % 4 eta % 5 urtean. Zein izango da balioa hiru urteren buruan?

=FVSCHEDULE(1000; {0,03; 0,04; 0,05}) funtzioak 1124,76 ematen du.

INTRATE

Balio bat (edo beste elementu bat) inbertsio-balio jakin batean erosten denean eta itzulketa-balio batean saltzen denean sortzen den urteko interes-tasa kalkulatzen du. Ez da interesik ordaintzen.

Sintaxia

INTRATE(Likidazioa; Mugaeguna; Inbertsioa; Diru-itzulketa [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea saltzen den data.

Inbertsioa: erosketaren zenbatekoa.

Diru-itzulketa : saltzeko prezioa.

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Margolan bat erosi da 1990/01/15 egunean 1 milioi euro ordainduta, eta 2002/05/05ean saldu 2 milioi euroren truke. Eguneko amortizazio-kalkulua da oinarria (oinarria = 3). Zein da batez besteko urteko interesa?

=INTRATE("1990/01/15"; "2002/05/05"; 1000000; 2000000; 3) funtzioak % 8,12 ematen du.

IPMT

Epealdi batean amortizatuko den kopurua kalkulatzen du, ordainketa erregularrak eta interes-tasa konstantea dituen inbertsioan oinarrituta.

Sintaxia

IPMT(Tasa; Epealdia; NPer; PV [; FV [; Mota]])

Tasa: interes-tasa periodikoa da.

Epealdia: zein epealditako interes konposatua kalkulatu behar den zehazten du. Epealdia=NPER, azken denboraldirako interes konposatua kalkulatzen bada.

NPer: urtesaria ordaintzen den epealdien kopuru osoa.

PV: ordainketa-sekuentzia baten uneko balioa.

FV (aukerakoa): denboraldien amaierarako lortu nahi den balioa.

Modua (aukerakoa): ordainketa periodikoen epemuga.

Adibidea

Zein izango da bosgarren epealdiko (urteko) interes-tasa, interes-tasa konstantea % 5 bada eta eskurako balioa 15.000 moneta-unitate bada? Ordainketa periodikoa zazpi urtekoa da.

=IPMT(% 5;5;7;15000) = -352,97 moneta-unitate. Bosgarren epealdiko (urteko) interes konposatua 352,97 moneta-unitatekoa da.

NPER

Inbertsio baten epealdi kopurua ematen du, ordainketa periodiko eta konstanteetan eta interes-tasa konstantean oinarrituta.

Sintaxia

NPER(Tasa; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Mota ] ])

Tasa: interes-tasa periodikoa da.

Pmt: epealdi bakoitzean ordaintzen den urtesari konstantea.

PV: ordainketa-sekuentzia baten uneko balioa.

FV (aukerakoa): etorkizuneko balioa, azken epealdiaren amaieran lortu nahi dena.

Modua (aukerakoa): ordainketaren epemuga, epealdiaren hasieran edo amaieran.

LibreOffice Calc-eko funtzioetan, "aukerakoa" marka daukaten parametroak alde batera utz daitezke ondoren parametrorik ez dagoenean soilik. Adibidez, lau parametro dituen funtzio batean, funtzio horietako azken biek "aukerakoa" marka badaukate, 4. parametroa edo 3. eta 4. parametroa alde batera utz ditzakezu, baina ezin duzu alde batera utzi 3. parametroa bakarrik.

Adibidea

Zenbat ordainketa hartzen ditu ordainketa-epealdi batek % 6ko interes periodikoarekin, 153,75 moneta-unitateko ordainketa periodiko batekin eta 2.600 moneta-unitateko uneko eskurako balioarekin?

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. Ordainketa-epealdiak 12,02 epealdi hartzen ditu.

ODDFPRICE

Balorearen prezioa kalkulatzen du, 100 moneta-unitateko balio nominalari dagokiona, lehen interes-data irregularra badu.

Sintaxia

ODDFPRICE(Likidazioa; Mugaeguna; Jaulkipena; LehenInteresa; Tasa; Etekina; Diru-itzulketa; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Jaulkipena: tituluaren jaulkipen-data.

LehenInteresa: balorearen lehen interesaren data.

Tasa: urteko interes-tasa.

Etekina: tituluaren urteko etekina.

Diru-itzulketa: 100 moneta-unitateko balio nominalarengatik itzuliko duten zenbatekoa.

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


ODDFYIELD

Balore baten etekina kalkulatzen du, lehen interes-data irregularra badu.

Sintaxia

ODDFYIELD(Likidazioa; Mugaeguna; Jaulkipena; LehenInteresa; Tasa; Prezioa; Diru-itzulketa; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Jaulkipena: tituluaren jaulkipen-data.

LehenInteresa: balorearen lehen interesaren epealdia.

Tasa: urteko interes-tasa.

Prezioa: akzioaren prezioa da.

Diru-itzulketa: 100 moneta-unitateko balio nominalarengatik itzuliko duten zenbatekoa.

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


ODDLPRICE

Balorearen prezioa kalkulatzen du, 100 moneta-unitateko balio nominalari dagokiona, azken interes-data irregularra badu.

Sintaxia

ODDLPRICE(Likidazioa; Mugaeguna; AzkenInteresa; Tasa; Etekina; Diru-itzulketa; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

AzkenInteresa: balorearen azken interesaren data.

Tasa: urteko interes-tasa.

Etekina: tituluaren urteko etekina.

Diru-itzulketa: 100 moneta-unitateko balio nominalarengatik itzuliko duten zenbatekoa.

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Likidazio-data: 1999ko otsailaren 7a; mugaeguna: 1999ko ekainaren 15a, azken interesa: 1998ko urriaren 15a. Interes-tasa: % 3,75; etekina: % 4,05, itzuliko den balioa: 100 moneta-unitate, ordainketen maiztasuna: sei hilero = 2, oinarria: = 0

Balorearen prezioa honela kalkulatzen du, 100 moneta-unitateko balio nominalari dagokiona, azken interes-data irregularra badu:

=ODDLPRICE("1999/02/07";"1999/06/15";"1998/10/15"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) funtzioak 99,87829 ematen du.

ODDLYIELD

Balore baten etekina kalkulatzen du, azken interes-data irregularra badu.

Sintaxia

ODDLYIELD(Likidazioa; Mugaeguna; AzkenInteresa; Tasa; Prezioa; Diru-itzulketa; Maiztasuna [; Oinarria])

Likidazioa: balorea erosi zen data.

Mugaeguna: balorea mugaeguneratzen den data (iraungitze-data).

Azken interesa: balorearen azken interesaren data.

Tasa: urteko interes-tasa.

Prezioa: akzioaren prezioa da.

Diru-itzulketa: 100 moneta-unitateko balio nominalarengatik itzuliko duten zenbatekoa.

Maiztasuna: urteko interes-ordainketen kopurua (1, 2 edo 4).

Oinarria: aukera-zerrenda batetik hautatzen da. Urtea nola kalkulatuko den adierazten du.

Oinarria

Kalkulua

0 edo falta da

AEBetako metodoa (NASD), 30 eguneko 12 hilabete

1

hilabete bakoitzeko egun kopuru zehatza, urteko egun kopuru zehatza

2

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 360 egun ditu

3

hilabeteko egunen kopuru zehatza, urteak 365 egun ditu

4

Metodo europarra, 30 eguneko 12 hilabete


Adibidea

Likidazio-data: 1999ko apirilaren 20a, mugaeguna: 1999ko ekainaren 15a, azken interesa: 1998ko urriaren 15a. Interes-tasa: % 3,75; prezioa: 99,875 moneta-unitate, itzuliko den balioa: 100 moneta-unitate, ordainketen maiztasuna: sei hilero = 2, oinarria: = 0

Honela kalkulatuko da balorearen etekina (azken interes-tasa irregularra du):

=ODDLYIELD("1999/04/20";"1999/06/15"; "1998/10/15";0,0375; 99,875; 100;2;0) funtzioak 0,044873 edo % 4,4873 ematen du.

RATE

Urtesari baten epealdiko interes-tasa konstantea kalkulatzen du.

Sintaxia

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Mota ] [ ; Estimazioa ] ] ])

NPer: ordainketak egiteko epealdien guztizko kopurua.

Pmt: epealdi bakoitzean ordaindutako ordainketa konstantea.

PV: ordainketa-sekuentzia baten uneko balioa.

FV (aukerakoa): etorkizuneko balioa, ordainketa periodikoen amaieran lortu nahi dena.

Mota (aukerakoa): ordainketa periodikoaren epemuga, epealdiaren hasieran edo amaieran.

Estimazioa (aukerakoa): interesaren balio estimatua zehazten du kalkulu iteratiboarekin.

LibreOffice Calc-eko funtzioetan, "aukerakoa" marka daukaten parametroak alde batera utz daitezke ondoren parametrorik ez dagoenean soilik. Adibidez, lau parametro dituen funtzio batean, funtzio horietako azken biek "aukerakoa" marka badaukate, 4. parametroa edo 3. eta 4. parametroa alde batera utz ditzakezu, baina ezin duzu alde batera utzi 3. parametroa bakarrik.

Adibidea

Zein den 3 epealdiko ordainketa-epe bateko interes-tasa konstantea, 10 moneta-unitate ordaintzen badira erregularki eta uneko eskurako balioa 900 moneta-unitatekoa bada.

=RATE(3;-10;900) = -% 75,63, Interes-tasa % 75,63 da.

RRI

Inbertsio baten irabazitik (errendimendutik) eratorritako interes-tasa kalkulatzen du.

Sintaxia

RRI(P;PV;FV)

P: interes-tasa kalkulatzeko behar diren epealdien kopurua.

PV: uneko balioa. Eskurako balioa eskudiruzko gordailua da edo jenerozko deskontuaren uneko eskurako balioa. Gordailu gisa balio positiboa sartu behar denez; gordailuak ezin du 0 edo 0 baino txikiagoa izan.

FV: gordailuaren eskurako diru gisa lortu nahi den zenbatekoa zehazten du.

Adibidea

Lau epealdi (urte) eta 7.500 moneta-unitateko eskurako balioa ditugu. Etorkizuneko balioa 10.000 moneta-unitatekoa izateko lortu beharreko errendimenduaren interes-tasa kalkulatu behar dugu.

=RRI(4;7500;10000) = 7,46 %

Interes-tasak % 7,46koa izan behar du, 7.500 moneta-unitate 10.000 bihur daitezen.

VDB

Aktibo baten epealdi jakin bateko edo epealdi partzial bateko amortizazioa kalkulatzen du amortizazio beherakor aldakorraren metodo batekin.

Sintaxia

VDB(Kostua; HondarBalioa; Bizitza; Hasiera; Amaiera [;Faktorea [;AldaketarikEz]])

Kostua: aktiboaren hasierako kostua, erostean ordaindutakoa.

HondarBalioa: aktiboari amortizazioaren (balio-bizitzaren) amaieran geratzen zaion balioa.

Bizitza: aktiboaren amortizazioaren iraupena.

Hasiera: amortizazioa hasten den eguna. Iraupenaren data-formatu berarekin sartu behar da.

Amaiera: amortizazioa amaitzen den eguna.

Faktorea (aukerakoa): amortizazio-faktorea. Faktorea=2 tasa bikoitzeko amortizazio beherakorra da.

AldaketarikEz (aukerakoa): AldaketarikEz = 0 (lehenetsia) amortizazio linealera aldatuko dela adierazten du. AldaketarikEz = 1 balioarekin ez dago aldaketarik.

LibreOffice Calc-eko funtzioetan, "aukerakoa" marka daukaten parametroak alde batera utz daitezke ondoren parametrorik ez dagoenean soilik. Adibidez, lau parametro dituen funtzio batean, funtzio horietako azken biek "aukerakoa" marka badaukate, 4. parametroa edo 3. eta 4. parametroa alde batera utz ditzakezu, baina ezin duzu alde batera utzi 3. parametroa bakarrik.

Adibidea

Zein da epealdi jakin bateko tasa bikoitzeko amortizazio aritmetikoki beherakorra, hasierako kostua 35.000 moneta-unitatekoa bada eta amortizazioaren amaierako balioa 7.500 moneta-unitatekoa bada. Amortizazioaren epealdia 3 urtekoa da. 10. epealditik 20. epealdira bitarteko amortizazioa kalkulatuko da.

VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 moneta-unitate. 10. eta 20. epealdia bitarteko amortizazioa 8.603,80 moneta-unitatekoa da.

XIRR

Egun desberdinetan egiten diren ordainketen zerrenda baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du. 365 eguneko urtean oinarritzen da kalkulua, bisurteei ez ikusi eginez.

Ordainketak tarte erregularretan badira, erabili IRR funtzioa.

Sintaxia

XIRR(Balioak; Datak [; Estimazioa])

Balioak eta datak: ordainketa sail bat eta dagozkien data-balioen saila. Lehen data pareak definitzen du ordainketa-planaren hasiera. Gainerako data-balio guztiek geroagokoak izan behar dute, baina ordena jakin bat jarraitu beharrik gabe. Balioen sailak gutxienez balio negatibo bat eta balio positibo bat izan behar ditu (ordainketak eta sarrerak).

Estimazioa (aukerakoa): balio zenbatetsi bat sar daiteke barne-errendimenduaren tasarentzat. Lehenetsia % 10 da.

note

Funtzio honek datu-barruti bateko edozein testuri edo gelaxka hutsi ez ikusiarena egiten dio. Funtzio honek emaitza okerrak emango dituela susmatzen bada, begiratu testurik dagoen datu-barrutietan. Datu-barruti bateko testu-edukiak nabarmentzeko, erabili balioak nabarmentzeko eginbidea.


Adibidea

Barne-errendimenduaren tasa kalkulatzea ondorengo bost ordainketa hauentzat (datak ISO 8601 formatuan daude):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Jaso da

2

2001-02-01

2000

Gorde da

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) funtzioak 0.1828 edo 18.28% itzultzen du.

XNPV

Egun desberdinetan egiten diren ordainketen zerrenda baten balio kapitala (uneko balio garbia) kalkulatzen du. 365 eguneko urtean oinarritzen da kalkulua, bisurteei ez ikusi eginez.

Ordainketak tarte erregularretan badira, erabili NPV funtzioa.

Sintaxia

XNPV(tasa;balioak;datak)

Tasa: ordainketen barne-errendimenduaren tasa.

Balioak eta datak: ordainketa sail bat eta dagozkien data-balioen saila. Lehen data pareak definitzen du ordainketa-planaren hasiera. Gainerako data-balio guztiek geroagokoak izan behar dute, baina ordena jakin bat jarraitu beharrik gabe. Balioen sailak gutxienez balio negatibo bat eta balio positibo bat izan behar ditu (ordainketak eta sarrerak)

Adibidea

Goian aipatutako bost ordainketen uneko balio garbiaren kalkulua, % 6ko barne-errendimendu nazionalaren tasarekin.

=XNPV(0,06; B1:B5; A1:A5) funtzioak 323,02 ematen du.

Atzera Finantza Funtzioen lehen zatira

Atzera Finantza Funtzioen bigarren zatira

Funtzioak kategoriaren arabera

Emaguzu laguntza!