Osagarri-funtzioak, analisi-funtzioen zerrendaren bigarren zatia

note

Komando hau erabiltzeko...

Txertatu - Funtzioa - Osagarria kategoria


IMCOS

Zenbaki konplexu baten kosinua ematen du.

IMCOSH

Zenbaki konplexu baten kosinu hiperbolikoa ematen du.

IMCOT

Zenbaki konplexu baten kotangentea ematen du.

IMCSC

Zenbaki konplexu baten kosekantea ematen du.

IMCSCH

Zenbaki konplexu baten kosekante hiperbolikoa ematen du.

IMSEC

Zenbaki konplexu baten sekantea ematen du.

IMSECH

Zenbaki konplexu baten sekante hiperbolikoa ematen du.

IMSIN

Zenbaki konplexu baten sinua ematen du.

IMSINH

Zenbaki konplexu baten sinu hiperbolikoa ematen du.

IMTAN

Zenbaki konplexu baten tangentea ematen du.

CONVERT

Balio bat neurketa-unitate batetik beste neurketa-unitate batean duen baliora bihurtzen du.

COMPLEX

Koefiziente erreal batetik eta koefiziente irudikari batetik abiatuta sortutako zenbaki konplexu bat izango da emaitza.

Sintaxia

COMPLEX(ZatiErreala; ZatiIrudikaria [; Atzizkia])

ZatiErreala: zenbaki konplexuaren koefiziente erreala.

ZatiIrudikaria: zenbaki konplexuaren koefiziente irudikaria.

Atzizkia: aukera zerrenda bat, "i" edo "j".

Adibidea

=COMPLEX(3;4;"j"): 3+4j ematen du.

FACTDOUBLE

Zenbaki baten faktorial bikoitza ematen du.

Sintaxia

FACTDOUBLE(zenbakia)

zenbakia ematen du !!, zenbakia parametroaren faktorial bikoitza; zenbakia osoko zenbaki bat da hor, zeroren berdina edo handiagoa.

Zenbaki bikoitiekin, FACTDOUBLE(n) funtzioak ematen du:

2*4*6*8* ... *n

Zenbaki bakoitiekin, FACTDOUBLE(n) funtzioak hau ematen du:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) funtzioak 1 ematen du definizioz.

Adibidea

=FACTDOUBLE(5): 15 ematen du.

=FACTDOUBLE(6): 48 ematen du.

=FACTDOUBLE(0): 1 ematen du.

IMABS

Zenbaki konplexu baten balio absolutua izango da emaitza.

Sintaxia

IMABS("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMABS("5+12j"): 13 ematen du.

IMAGINARY

Zenbaki konplexu baten koefiziente irudikaria izango da emaitza.

Sintaxia

IMAGINARY("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMAGINARY("4+3j"): 3 ematen du.

IMARGUMENT

Zenbaki konplexu baten argumentua (phi angelua) izango da emaitza.

Sintaxia

IMARGUMENT("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMARGUMENT("3+4j"): 0,927295 ematen du.

IMCONJUGATE

Zenbaki konplexu baten osagarri konplexu konjugatua izango da emaitza.

Sintaxia

IMCONJUGATE("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMCONJUGATE("1+j"): 1-j ematen du.

IMDIV

Bi zenbaki konplexuren zatiketa izango da emaitza.

Sintaxia

IMDIV("Zenbakitzailea"; "Izendatzailea")

Zenbakitzailea, Izendatzailea "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMDIV("-238+240i";"10+24i"): 5+12i ematen du.

IMEXP

e-ren berretura zenbaki konplexuarekin izango da emaitza. e konstantearen balioa 2,71828182845904 da gutxi gorabehera.

Sintaxia

IMEXP("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMEXP("1+j"): 1,47+2,29j (biribilduta) ematen du.

IMLN

Emaitza zenbaki konplexu baten logaritmo naturala (e oinarrikoa) izango da. e konstantearen balioa 2,71828182845904 da gutxi gorabehera.

Sintaxia

IMLN("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMLN("1+j"): 0,35+0,79j (biribilduta) ematen du.

IMLOG10

Emaitza zenbaki konplexu baten logaritmo arrunta (10 oinarrikoa)izango da.

Sintaxia

IMLOG10("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMLOG10("1+j"): 0,15+0,34j (biribilduta) ematen du.

IMLOG2

Zenbaki konplexu baten logaritmo bitarra izango da emaitza.

Sintaxia

IMLOG2("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMLOG2("1+j"): 0,50+1,13j (biribilduta) ematen du.

IMPOWER

Emaitza da ZenbakiKonplexua Zenbakia baliora berretuta.

Sintaxia

IMPOWER("ZenbakiKonplexua"; Zenbakia)

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Zenbakia: berretzailea da.

Adibidea

=IMPOWER("2+3i";2): -5+12i ematen du.

IMPRODUCT

Emaitza zenbaki konplexuen multzo baten biderketa da.

Sintaxia

IMPRODUCT(Konplexua 1 [; Konplexua 2 [; … [; Konplexua 255]]])

Konplexua 1, Konplexua 2, … ,Konplexua 255 zenbaki konplexuak dira, edo zenbaki konplexuak dituzten gelaxken edo gelaxka-barrutien erreferentziak. Zenbaki konplexuak "x+yi" edo "x+yj" forman sartzen dira.

Adibidea

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j"): 27+11j ematen du.

IMREAL

Zenbaki konplexu baten koefiziente erreala izango da emaitza.

Sintaxia

IMREAL("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMREAL("1+3j"): 1 ematen du.

IMSQRT

Zenbaki konplexu baten erro karratua izango da emaitza.

Sintaxia

IMSQRT("ZenbakiKonplexua")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMSQRT("3+4i"): 2+1i ematen du.

IMSUB

Bi zenbaki konplexuren kenketa izango da emaitza.

Sintaxia

IMSUB("ZenbakiKonplexua1"; "ZenbakiKonplexua2")

ZenbakiKonplexua "x+yi" edo "x+yj" gisa sartzen diren zenbaki konplexuak dira.

Adibidea

=IMSUB("13+4j";"5+3j"): 8+j ematen du.

IMSUM

Emaitza zenbaki konplexuen multzo baten batuketa da.

Sintaxia

IMSUM(Konplexua 1 [; Konplexua 2 [; … [; Konplexua 255]]])

Konplexua 1, Konplexua 2, … ,Konplexua 255 zenbaki konplexuak dira, edo zenbaki konplexuak dituzten gelaxken edo gelaxka-barrutien erreferentziak. Zenbaki konplexuak "x+yi" edo "x+yj" forman sartzen dira.

Adibidea

=IMSUM("13+4j";"5+3j"): 18+7j ematen du.

OCT2BIN

Emaitza izango da sartutako zenbaki-kate zortzitarrerako (2 oinarriko) modu bitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

OCT2BIN(Zenbakia [; Zifrak])

Zenbakia zenbaki zortzitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Zifrak: irteerako zifren kopurua.

Adibidea

=OCT2BIN("3";3) funtzioak "011" itzultzen du.

OCT2DEC

Emaitza izango da sartutako zenbaki-kate zortzitarrerako zenbakia.

Sintaxia

OCT2DEC(zenbakia)

Zenbakia zenbaki zortzitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Adibidea

=OCT2DEC("144") funtzioak 100 itzultzen du.

OCT2HEX

Emaitza izango da sartutako zenbaki-kate zortzitarrerako modu hamaseitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

OCT2HEX(Zenbakia [; Zifrak])

Zenbakia zenbaki zortzitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Zifrak: irteerako zifren kopurua.

Adibidea

=OCT2HEX("144";4) funtzioak "0064" itzultzen du.

Emaguzu laguntza!