Osagarri-funtzioak, analisi-funtzioen zerrendaren lehen zatia

note

Komando hau erabiltzeko...

Txertatu - Funtzioa - Osagarria kategoria


BESSELI

Lehen motako ln(x) Bessel-en funtzio aldatua kalkulatzen du.

Sintaxia

BESSELI(X; N)

X: Funtzioak kalkulatzeko oinarritzat hartuko den balioa.

N SUMIFS positibo bat da (N >= 0), ln(x) Bessel-en funtzioaren ordena irudikatzen duena

Adibidea

=BESSELI(3,45, 4) funtzioak 0,651416873060081 ematen du

=BESSELI(3,45, 4,333): 0,651416873060081 ematen du, goian bezala, N balioaren zati frakzionarioa ez ikusi egiten baita.

=BESSELI(-1, 3): -0,022168424924332 ematen du

BESSELJ

Lehen motako Jn(x) Bessel-en funtzio aldatua (zilindro-funtzioa) kalkulatzen du.

Sintaxia

BESSELJ(X; N)

X: Funtzioak kalkulatzeko oinarritzat hartuko den balioa.

N osoko zenbaki positibo bat da (N >= 0), Jn(x) Bessel-en funtzioaren ordena irudikatzen duena

Adibidea

=BESSELJ(3,45, 4): 0,196772639864984 ematen du

=BESSELJ(3,45, 4,333): 0,196772639864984 ematen du, goian bezala, N balioaren zati frakzionarioa ez ikusi egiten baita.

=BESSELJ(-1, 3): -0,019563353982668 ematen du

BESSELK

Bigarren motako Kn(x) Bessel-en funtzio aldatua kalkulatzen du.

Sintaxia

BESSELK(X; N)

X balio positibo hertsia da (X > 0), funtzioak kalkulatzeko oinarritzat hartuko dena.

N osoko zenbaki positibo bat da (N >= 0), Kn(x) Bessel-en funtzioaren ordena irudikatzen duena

Adibidea

=BESSELK(3,45, 4): 0,144803466373734 ematen du

=BESSELK(3,45, 4,333): 0,144803466373734 ematen du, goian bezala, N balioaren zati frakzionarioa ez ikusi egiten baita.

=BESSELK(0, 3): Err:502 ematen du – baliogabeko argumentua (X=0)

BESSELY

Bigarren motako Yn(x) Bessel-en funtzio aldatua kalkulatzen du.

Sintaxia

BESSELY(X; N)

X balio positibo hertsia da (X > 0), funtzioak kalkulatzeko oinarritzat hartuko dena.

N osoko zenbaki positibo bat da (N >= 0), Yn(x) Bessel-en funtzioaren ordena irudikatzen duena

Adibidea

=BESSELY(3,45, 4): -0,679848116844476 ematen du

=BESSELY(3,45, 4,333): 0,679848116844476 ematen du, goian bezala, N balioaren zati frakzionarioa ez ikusi egiten baita.

=BESSELY(0, 3): Err:502 ematen du – baliogabeko argumentua (X=0)

BIN2DEC

Emaitza sartutako (2 oinarriko) zenbaki-kate bitarrerako zenbakia da.

Sintaxia

BIN2DEC (Zenbakia)

Zenbakia (2 oinarriko) zenbaki bitar bat adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) eduki ditzake. Bit esanguratsuena ikurrarena da. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Adibidea

=BIN2DEC("1100100") funtzioak 100 itzultzen du.

BIN2HEX

Emaitza izango da sartutako (2 oinarriko) zenbaki-kate bitarrerako modu hamaseitarrean adierazten duen katea.

Sintaxia

BIN2HEX(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia (2 oinarriko) zenbaki bitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Lekuak irteeraren leku kopurua da.

Adibidea

=BIN2HEX("1100100";6) funtzioak "000064" itzultzen du.

BIN2OCT

Emaitza izango da sartutako (2 oinarriko) zenbaki-kate bitarrerako modu zortzitarrean adierazten duen katea.

Sintaxia

BIN2OCT(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia (2 oinarriko) zenbaki bitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Lekuak: Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=BIN2OCT("1100100";4) funtzioak "0144" itzultzen du.

DEC2BIN

Emaitza izango da sartutako zenbakirako (2 oinarriko) zenbaki bitarra adierazten duen katea.

Sintaxia

DEC2BIN(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia -512 eta 511 arteko zenbakia da. Negatiboa bada, funtzioak 10 karaktere dituen zenbaki-kate bitarra itzuliko du. Bit esanguratsuena ikurrarena da, beste 9ek balioa itzultzen dute.

Lekuak: Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=DEC2BIN(100;8) funtzioak "01100100" itzultzen du.

DEC2HEX

Emaitza izango da sartutako zenbakirako modu hamaseitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

DEC2HEX(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia zenbakia da. Negatiboa bada, funtzioak 10 karaktere (40 bit) dituen zenbaki-kate hamaseitarra itzuliko du. Bit esanguratsuena ikurrarena da, beste 39ek balioa itzultzen dute.

Lekuak: >Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=DEC2HEX(100;4) funtzioak "0064" itzultzen du.

DEC2OCT

Emaitza izango da sartutako zenbakirako modu zortzitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

DEC2OCT(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia zenbakia da. Negatiboa bada, funtzioak 10 karaktere (30 bit) dituen zenbaki-kate zortzitarra itzuliko du. Bit esanguratsuena ikurrarena da, beste 29ek balioa itzultzen dute.

Lekuak: Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=DEC2OCT(100;4) funtzioak "0144" itzultzen du.

DELTA

Emaitza TRUE (1) izango da, argumentu gisa emandako bi zenbakiak baliokideak badira; bestela, FALSE (0) izango da.

Sintaxia

DELTA(Zenbakia1 [; Zenbakia2])

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

ERF

Gauss-en errore-integralaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

ERF(BehekoMuga [; GoikoMuga])

BehekoMuga: integralaren behemuga da.

GoikoMuga aukerakoa da. Integralaren goi-muga da. Balioa falta bada, kalkulua 0 eta behe-mugaren artean egingo da.

Adibidea

=ERF(0;1) funtzioak 0,842701 ematen du.

ERF.PRECISE

Gauss-en errore-integralaren balioak ematen ditu, 0 eta emandako mugaren artekoak.

Sintaxia

ERF.PRECISE(BehekoMuga)

BehekoMuga integralaren muga da. Kalkulua 0 eta muga horren artean egiten da.

Adibidea

=ERF.PRECISE(1) funtzioak 0,842701 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Gauss-en errore-integralaren balio osagarriak ematen ditu, x eta infinituren artekoak.

Sintaxia

ERFC(BehekoMuga)

BehekoMuga: integralaren beheko muga da.

Adibidea

=ERFC(1) funtzioak 0,157299 ematen du.

ERFC.PRECISE

Gauss-en errore-integralaren balio osagarriak ematen ditu, x eta infinituren artekoak.

Sintaxia

ERFC.PRECISE(BehekoMuga)

BehekoMuga: integralaren beheko muga da.

Adibidea

=ERFC.PRECISE(1) funtzioak 0,157299 ematen du.

Informazio teknikoa

tip

Funtzio hau LibreOffice 4.3 bertsiotik dago erabilgarri.


Funtzio hau ez dago Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Izen-espazioa honakoa da:

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GESTEP

Emaitza 1 izango da, Zenbakia Urratsa baino handiagoa edo berdina bada.

Sintaxia

GESTEP(Zenbakia [; Urratsa])

Adibidea

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

HEX2BIN

Emaitza izango da sartutako zenbaki-kate hamaseitarrerako (2 oinarriko) modu bitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

HEX2BIN(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia zenbaki hamaseitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Lekuak: Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=HEX2BIN("6a";8) funtzioak "01101010" itzultzen du.

HEX2DEC

Emaitza izango da sartutako zenbaki-kate hamaseitarrerako zenbakia.

Sintaxia

HEX2DEC(zenbakia)

Zenbakia zenbaki hamaseitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Adibidea

=HEX2DEC(6a) funtzioak 106 ematen du.

HEX2OCT

Emaitza izango da sartutako zenbaki-katea hamaseitarrerako modu zortzitarreko zenbakia adierazten duen katea.

Sintaxia

HEX2OCT(Zenbakia [; Lekuak])

Zenbakia zenbaki hamaseitarra adierazten duen kate bat da. Gehienez 10 leku (bit) izango ditu. Bit esanguratsuena ikurrarena da, hurrengoek balioa itzuliko dute. Zenbaki negatiboak biren osagarri gisa sartzen dira.

Lekuak: Irteerako leku kopurua.

Adibidea

=HEX2OCT("6a";4) funtzioak "0152" itzultzen du.

Emaguzu laguntza!