VBA funtzio eta instrukzio esklusiboak

LibreOffice Basic lengoaiak VBA euskarria gaituta dagoenean gehitzen du funtzio multzo hori.

VBA funtzio esklusibo horiek Option VBASupport 1 instrukzioa LibreOffice Basic modulu baten lehen makroaren aurretik kokatzen denean gaitzen dira.

VBA instrukzioak

Option ClassModule instrukzioa

Modulua kideak, propietateak, prozedurak eta funtzioak dituen klase-modulu bat dela zehazten du.

Option VBASupport instrukzioa

LibreOffice Basic aplikazioak xenbait VBA instrukzio, funtzio eta objektu onartuko dituela zehazten du.

Enum instrukzioa [VBA]

Definitu enumerazioak edo UNO ez diren konstante multzoak. Enumerazio bat programazioa errazten duen eta kodearen logikaren berrikuspena errazten duen balio-zerrenda bat da.

Testu-funtzioak

AscW funtzioa [VBA]

Kate-adierazpen bateko lehen karakterearen Unicode balioa ematen du.

ChrW funtzioa [VBA]

Zehaztutako karaktere-kodeari dagokion Unicode karakterea itzultzen du.

InStrRev funtzioa [VBA]

Kate batek beste kate baten barruan duen kokagunea itzultzen du, katearen eskuineko aldetik hasita.

StrReverse funtzioa [VBA]

Katea itzultzen du karaktereen ordena alderantzikatuta.

StrConv funtzioa

Bihurtu kate bat bihurketa mota batek zehaztutakoaren arabera.

Finantza-funtzioak

DDB funtzioa [VBA]

Aktibo baten amortizazioa kalkulatzen du, epealdi jakin baterako, metodo aritmetiko beherakorraren bidez.

FV funtzioa [VBA]

Inbertsio baten etorkizuneko balioa ematen du, ordainketa periodiko eta konstanteetan eta interes-tasa konstantean oinarrituta (etorkizuneko balioa).

IPmt funtzioa [VBA]

Epealdi batean amortizatuko den kopurua kalkulatzen du, ordainketa erregularrak eta interes-tasa konstantea dituen inbertsioan oinarrituta.

IRR funtzioa [VBA]

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du.

MIRR funtzioa [VBA]

Inbertsio sorta baten barne-errendimenduaren tasa aldatua kalkulatzen du.

NPer funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten periodo kopurua kalkulatzen du.

NPV funtzioa [VBA]

Inbertsio baten uneko balio garbia kalkulatzen du, emandako deskontu-tasa batean eta diru-gordetze eta diru-ateratzeen multzo batean oinarrituta.

Pmt funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten ordainketa periodiko konstanteak kalkulatzen ditu.

PPmt funtzioa [VBA]

Ordainketa periodiko eta konstantean eta interes-tasa konstantean oinarritutako inbertsio baten kapitalaren ordainketa ematen du epealdi jakin bati dagokionez.

PV funtzioa [VBA]

Ordainketa erregularren serie batetik datorren uneko balioa kalkulatzen du inbertsio baterako.

Rate funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten interes-tasa itzultzen du.

SLN funtzioa [VBA]

Epealdi bateko amortizazioa kalkulatzen du zuzeneko metodoaren bidez. Amortizazioaren kopurua konstantea da amortizazio-epealdian zehar.

SYD funtzioa [VBA]

Amortizazio-tasa aritmetiko beherakorra ematen du.

Data eta orduaren funtzioak

FormatDateTime funtzioa [VBA]

Dataren eta/edo orduaren formatua aplikatzen dio data-adierazpen bati eta emaitza kate modura itzultzen du.

MonthName funtzioa [VBA]

MonthName funtzioak hilabete-zenbaki zehatz baten tokiko izena ematen du.

WeekdayName funtzioa [VBA]

WeekdayName funtzioak asteko egun baten izena ematen du.

Fitxategien S/I funtzioak

Input funtzioa [VBA]

Fitxategi bitar edo sarrera-fitxategi baten korronte irekia itzultzen du (Katea).

Funtzio matematikoak

Round funtzioa [VBA]

Zenbakizko balio bat zehaztutako dezimalen kopuru batekin biribiltzen du.

FormatNumber [VBA]

Zenbakizko adierazpen bati aplikatutako zenbaki-formatua duen kate bat itzultzen du.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

Partition funtzioa [VBA]

Kate bat itzultzen du, zenbaki bat barrutien serie kalkulatu baten baitan non agertzen den adierazteko.

Objektuen propietateak eta metodoak

Err objektua [VBA]

Erabili VBAren Err objektua exekuzio-garaiko erroreak sortzeko edo maneiatzeko.

Emaguzu laguntza!