VBA funtzio eta instrukzio esklusiboak

LibreOffice Basic lengoaiak VBA euskarria gaituta dagoenean gehitzen du funtzio multzo hori.

VBA funtzio esklusibo horiek Option VBASupport 1 instrukzioa LibreOffice Basic modulu baten lehen makroaren aurretik kokatzen denean gaitzen dira.

VBA instrukzioak

Option Compatible instrukzioa

Option Compatible instrukzioak VBA bateragarria den Basic konpilatzaile modua aktibatzen du moduluen mailan.

Option ClassModule instrukzioa

Modulua kideak, propietateak, prozedurak eta funtzioak dituen klase-modulu bat dela zehazten du.

Enum instrukzioa [VBA]

Definitu enumerazioak edo UNO ez diren konstante multzoak. Enumerazio bat programazioa errazten duen eta kodearen logikaren berrikuspena errazten duen balio-zerrenda bat da.

Testu-funtzioak

AscW funtzioa [VBA]

Kate-adierazpen bateko lehen karakterearen Unicode balioa ematen du.

ChrW funtzioa [VBA]

Zehaztutako karaktere-kodeari dagokion Unicode karakterea itzultzen du.

InStrRev funtzioa [VBA]

Kate batek beste kate baten barruan duen kokagunea itzultzen du, katearen eskuineko aldetik hasita.

StrReverse funtzioa [VBA]

Katea itzultzen du karaktereen ordena alderantzikatuta.

StrConv funtzioa

Bihurtu kate bat bihurketa mota batek zehaztutakoaren arabera.

Finantza-funtzioak

DDB funtzioa [VBA]

Aktibo baten amortizazioa kalkulatzen du, epealdi jakin baterako, metodo aritmetiko beherakorraren bidez.

FV funtzioa [VBA]

Inbertsio baten etorkizuneko balioa ematen du, ordainketa periodiko eta konstanteetan eta interes-tasa konstantean oinarrituta (etorkizuneko balioa).

IPmt funtzioa [VBA]

Epealdi batean amortizatuko den kopurua kalkulatzen du, ordainketa erregularrak eta interes-tasa konstantea dituen inbertsioan oinarrituta.

IRR funtzioa [VBA]

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du.

MIRR funtzioa [VBA]

Inbertsio sorta baten barne-errendimenduaren tasa aldatua kalkulatzen du.

NPer funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten periodo kopurua kalkulatzen du.

NPV funtzioa [VBA]

Inbertsio baten uneko balio garbia kalkulatzen du, emandako deskontu-tasa batean eta diru-gordetze eta diru-ateratzeen multzo batean oinarrituta.

Pmt funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten ordainketa periodiko konstanteak kalkulatzen ditu.

PPmt funtzioa [VBA]

Ordainketa periodiko eta konstantean eta interes-tasa konstantean oinarritutako inbertsio baten kapitalaren ordainketa ematen du epealdi jakin bati dagokionez.

PV funtzioa [VBA]

Ordainketa erregularren serie batetik datorren uneko balioa kalkulatzen du inbertsio baterako.

Rate funtzioa [VBA]

Mailegu edo inbertsio baten interes-tasa itzultzen du.

SLN funtzioa [VBA]

Epealdi bateko amortizazioa kalkulatzen du zuzeneko metodoaren bidez. Amortizazioaren kopurua konstantea da amortizazio-epealdian zehar.

SYD funtzioa [VBA]

Amortizazio-tasa aritmetiko beherakorra ematen du.

Data eta orduaren funtzioak

FormatDateTime funtzioa [VBA]

Dataren eta/edo orduaren formatua aplikatzen dio data-adierazpen bati eta emaitza kate modura itzultzen du.

MonthName funtzioa [VBA]

MonthName funtzioak hilabete-zenbaki zehatz baten tokiko izena ematen du.

WeekdayName funtzioa [VBA]

WeekdayName funtzioak asteko egun baten izena ematen du.

Fitxategien S/I funtzioak

Input funtzioa [VBA]

Fitxategi bitar edo sarrera-fitxategi baten korronte irekia itzultzen du (Katea).

Funtzio matematikoak

Round funtzioa [VBA]

Round funtzioak digitu kopuru jakin batera biribildutako zenbaki bat ematen du.

FormatNumber [VBA]

Zenbakizko adierazpen bati aplikatutako zenbaki-formatua duen kate bat itzultzen du.

Partition funtzioa [VBA]

Kate bat itzultzen du, zenbaki bat barrutien serie kalkulatu baten baitan non agertzen den adierazteko.

Objektuen propietateak eta metodoak

Err objektua [VBA]

Erabili VBAren Err objektua exekuzio-garaiko erroreak sortzeko edo maneiatzeko.

Emaguzu laguntza!