Is eragilea

Bi Basic aldagaik objektu-instantzia berari erreferentzia egiten dioten aztertzen du.

Sintaxia:

result = oObj1 Is oObj2

oObj1 eta oObj2 erreferentziak objektu-instantzia berari egiten badiote erreferentzia, emaitza True izango da.

Adibidea:

Beheko adibidean, Student izeneko mota berria definitu da. TestObjects bidez, oStudent1 objektua sortzen da mota horretako objektu berri gisa.

oStudent2 = oStudent1 esleipenak objektu beraren erreferentzia kopiatzen du. Hortaz, Is eragilea aplikatzearen emaitza True da.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Beheko adibidean False itzultzen da, New eragilea erabili denez, oStudent1 eta oStudent2 bi objektu-instantzia desberdinen erreferentziak baitira.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Emaguzu laguntza!