Enum instrukzioa [VBA]

Definitu enumerazioak edo UNO ez diren konstante multzoak. Enumerazio bat programazioa errazten duen eta kodearen logikaren berrikuspena errazten duen balio-zerrenda bat da.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:

Enum sintaxia


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametroak:

Emandako enumerazio baten baitan, modu logikoan elkarri lotuta dauden balioak elkartzen dira.

Adibidea:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Enumerazioetako balioak Long datu motara errendatzen dira. Basic funtzioak enumerazioetarako atzigailu publikoak dira. Enumerazioen izenek eta balioen izenek bakarrak izan behar dute liburutegi baten barruan eta moduluetan zehar.


Erabilera:

Bistaratu WindowManager elkartutako konstante balioak:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Enumerazioak beste datu mota batzuetara hedatu daitezke Type instrukzioaren definizioak erabilita. Python scriptak Basic-etik deitzea atalak mekanismo horren adibideak ditu.


Const instrukzioa, konstanteak

Option VBASupport instrukzioa

With instrukzioa

Emaguzu laguntza!