DoEvents funtzioa

Kontrola sistema eragilearen transferitzen dio makroa exekutatzen ari denean, sistemak zain dauden gertaerak prozesatu ahal izan ditzan.

note

DoEvents bateragarria da VBA lengoaiarekin. Beti 0 itzultzen du. Ez da beharrezkoa hura LibreOffice aplikazioan erabiltzea.


Sintaxia:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Adibidea:

Bi adibideotan, ireki berri den Calc dokumentu bateko lehen gelaxkan kontagailu progresibo bat ezartzen da.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' 1. orria
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' A1 gelaxka
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Emaguzu laguntza!