CompatibilityMode() funtzioa

CompatibilityMode() funtzioak exekuzio-garaiko modua kontrolatzen edo kontsultatzen du. Exekuzio-garaiko modua ezarri edo berrezarri ondoren exekutatutako kode guztiari eragiten dio.

warning

Erabili eginbide hau kontuz, adibidez dokumentuak bihurtzeko soilik.


Sintaxia:


   CompatibilityMode(Optional Enable As Boolean) As Boolean
  

Itzulera-balioa:

CompatibilityMode funtzioak beti itzultzen du bere exekuzioaren ondoren aktibo dagoen modua. Argumentuarekin deitzen bada, modu berria itzultzen du, eta argumenturik gabe deitzen bada, modu aktiboa aldatu gabe itzultzen du.

Parametroak:

Enable: Bateragarritasun modu berria ezartzen du edo haren ezarpena ezabatzen du, argumentua presente dagoenean.

note

CompatibilityMode function relates to Option VBASupport 1, in which case it always returns True. It is unrelated to Option Compatible compiler directive.


Funtzio horrek honako egoeratan du eragina edo lagundu dezake:

Adibidea:

Hutsik EZ dagoen file:///home/me/Test direktorio bat emanda


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

CompatibilityMode( True ) bidez programak errore bat sortzen du, bestela Test direktorioa eta bere eduki guztiak ezabatzen dira.

Adibidea:

Dir portaera aldatzea


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Fitxategi normalak ere erakusten ditu
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Direktorioak soilik erakusten ditu
  End Sub
  

Emaguzu laguntza!