CompatibilityMode() funtzioa

CompatibilityMode() funtzioak exekuzio-garaiko modua kontrolatzen edo kontsultatzen du. Exekuzio-garaiko modua ezarri edo berrezarri ondoren exekutatutako kode guztiari eragiten dio.

warning

Erabili eginbide hau kontuz, adibidez dokumentuak bihurtzeko soilik.


Sintaxia:


   CompatibilityMode(Optional Enable As Boolean) As Boolean
  

Itzulera-balioa:

CompatibilityMode function always returns the mode that is active after its execution. That is, if called with an argument, it returns the new mode; if called without an argument, it returns the active mode without modifying it.

Parametroak:

Enable: Bateragarritasun modu berria ezartzen du edo haren ezarpena ezabatzen du, argumentua presente dagoenean.

note

CompatibilityMode funtzioa Option VBASupport 1 instrukzioarekin dago erlazionatuta, eta kasu horretan beti True. itzultzen du. Ez dago erlazionatuta Option Compatible konpilatzaile-zuzentarauarekin.


Funtzio horrek honako egoeratan du eragina edo lagundu dezake:

Adibidea:

Hutsik EZ dagoen file:///home/me/Test direktorio bat emanda


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

CompatibilityMode( True ) bidez programak errore bat sortzen du, bestela Test direktorioa eta bere eduki guztiak ezabatzen dira.

Adibidea:

Dir portaera aldatzea


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Fitxategi normalak ere erakusten ditu
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Direktorioak soilik erakusten ditu
  End Sub
  

Emaguzu laguntza!