Calc funtzioak makroetan erabiltzea

Jatorrizko Basic funtzioez gain, Calc funtzioei ere deitu dakieke makroetatik eta scriptetatik, eta Calc funtzioak ezarri daitezke gelaxka-formuletan.

Calc-en barneko funtzioei deitzea Basic lengoaian

Erabili CreateUNOService funtzioa com.sun.star.sheet.FunctionAccess zerbitzura sartzeko.

Adibidea:

Beheko adibidean, VLOOKUP Calc funtzioari deitzen dion eta argumentu gisa datu-matrize bat hartzen duen MyVlook izeneko funtzio bat sortzen da, eta funtzio horrek aurkitutako balioa itzultzen du.


  Function MyVlook(Lookup, DataArray As Object, Index As Integer, SortedRangeLookup as Byte)
    Dim oService As Object
    Set oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    ' Erabili beti funtzioaren izena ingelesez
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP", Array(Lookup, DataArray, Index, SortedRangeLookup))
  End Function
 

Beheko makroak erakusten du nola MyVlook funtzioari deitu dakiokeen. Hasteko, 5x2 datu-matrize bat sortzen du eta, ondoren, MyVlook funtzioari deitzen dio eta itzulitako balioa MsgBox koadro batean erakusten du.


  Sub CallingMyVlook()
    ' 5x2 tamainako matrize bat sortzen du eta datuekin betetzen du
    Dim myData(1 to 5, 1 to 2) as Variant
    myData(1, 1) = 1 : myData(1, 2) = "Erabat desados"
    myData(2, 1) = 3 : myData(2, 2) = "Desados"
    myData(3, 1) = 5 : myData(3, 2) = "Zalantzan"
    myData(4, 1) = 7 : myData(4, 2) = "Ados"
    myData(5, 1) = 9 : myData(5, 2) = "Erabat ados"
    ' Datu-matrizea kontsultatzen du
    Dim result as String
    result = MyVlook(4, myData, 2, 1)
    ' "Desados" mezua erakusten du
    MsgBox result
  End Sub
 

Barneko Calc formulak dituzten gelaxka-formulak ezartzea

Erabili formularen testu-katea kalkulu-orri bateko gelaxka bati formula bat gehitzeko.

note

Calc funtzio guztiak ingelesezko izenekin adierazi behar dira.


Adibidea:


Sub AssignFormulaToCell
REM Gehitu formula bat A1 gelaxkari. Funtzioaren izenak ingelesez egon behar du.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=SUM(B1:B10)"
REM A1 gelaxkak funtzio-izen lokalizatua bistaratzen du
End Sub

Osagarrien Calc funtzioei deitzea Basic lengoaian

Calc aplikazioaren osagarri-funtzioak com.sun.star.sheet.addin.Analysis, com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions eta com.sun.star.sheet.addin.PricingFunctions UNO zerbitzuetan daude.

Adibidea:


REM Osagarrien SQRTPI funtzioari deitzen dion adibidea
Function MySQRTPI(arg as double) as double
  Dim oService as Object
  oService = createUNOService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Gelaxka-formulak osagarri-funtzioekin ezartzea

Osagarri-funtzioa bere UNO zerbitzu-izenaren bidez adierazi behar da.

Adibidea:


Sub AssignAddInFormulaToCell
REM Gehitu osagarri-formula bat A1 gelaxkari. Funtzioaren izena UNO zerbitzu-izena da.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec(B1)"
REM A1 gelaxkak funtzio-izen lokalizatua bistaratzen du
End Sub

Analisirako osagarri-funtzioen UNO zerbitzu-izenak

Beheko taulan, Calc aplikazioak analisirako dituen osagarri-funtzio guztien zerrenda eta bakoitzari dagokion UNO zerbitzu-izena ikusi daiteke.

Calc funtzio-izena

UNO zerbitzu-izena

ACCRINT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

ACCRINTM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BIN2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BIN2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BIN2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

COMPLEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

CONVERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

COUPDAYBS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

COUPDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

COUPDAYSNC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

COUPNCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

COUPNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

COUPPCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

CUMIPMT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

CUMPRINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DEC2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DEC2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DEC2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

DOLLARDE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

DOLLARFR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

DURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

EDATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFECT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

EOMONTH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

ERF

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

ERFC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

FACTDOUBLE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

FVSCHEDULE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

GCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GESTEP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEX2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEX2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEX2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINARY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMCONJUGATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMCOS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMCSC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMCSCH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMDIV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMEXP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMLN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMLOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMLOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMPOWER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMPRODUCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMREAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMSEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMSECH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMSQRT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMSUB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

INTRATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ISEVEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ISODD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

LCM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MDURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MROUND

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMIAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

NETWORKDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OCT2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OCT2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OCT2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

ODDFPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

ODDFYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

ODDLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

ODDLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

PRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

PRICEDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

PRICEMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

QUOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

RANDBETWEEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

RECEIVED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SERIESSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

SQRTPI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEQ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

TBILLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

TBILLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

WEEKNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

WORKDAY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

XIRR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

XNPV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

YEARFRAC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

YIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

YIELDDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

YIELDMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


Datetarako osagarri-funtzioen UNO zerbitzu-izenak

Beheko taulan, Calc aplikazioak datetarako dituen osagarri-funtzio guztien zerrenda eta bakoitzari dagokion UNO zerbitzu-izena ikusi daiteke.

Calc funtzio-izena

UNO zerbitzu-izena

DAYSINMONTH

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

DAYSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

MONTHS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffMonths

WEEKS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffWeeks

YEARS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffYears

ROT13

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getRot13

WEEKSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getWeeksInYear


Prezioetarako osagarri-funtzioen UNO zerbitzu-izenak

Beheko taulan, Calc aplikazioak prezioetarako dituen osagarri-funtzio guztien zerrenda eta bakoitzari dagokion UNO zerbitzu-izena ikusi daiteke.

Calc funtzioaren izena

UNO zerbitzuaren izena

OPT_BARRIER

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptBarrier

OPT_PROB_HIT

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbHit

OPT_PROB_INMONEY

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbInMoney

OPT_TOUCH

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptTouch


Emaguzu laguntza!