Resume instrukzioa

Errore-informazioa berrezartzen du eta ondoren zer exekutatuko den adierazten du.

Sintaxia:

Resume instrukzioaren diagrama


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametroak:

0: Errore-informazioa berrezartzen du eta errorea eragin duen instrukzioa berriro exekutatzen du. 0 aukerakoa da.

label: Errore-informazioa berrezartzen du eta exekuzioa berrabiarazten du uneko azpierrutinan zehaztutako etiketan.

Next: Errore-informazioa berrezartzen du eta instrukzioa exekutatzen du errorea eragin duen instrukzioaren ondoren.

Errore-informazioa Erl, Err eta Error$ funtzioekin eraikitzen da.

tip

Resume erabiltzen bada errore-informazioa berrezartzeko, maneiatutako baldintza deitutako errutinetara hedatzea eragozten da.


Errore-kodeak:

20 Berrekin errorerik gabe

Adibideak:

Errorea maneiatzeko errutina erabilienak honakoak dira: erabiltzaileari abisu bat bidaltzea, errorea konpontzea, errore-informazioa egunkarian gordetzea eta errorea konpontzeko azalpenak ematen dituzten errore pertsonalizatuak sortzea. Erabili Resume label mekanismo horiek beharrezkotzat jotzen direnean.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' errutinaren kodea hemen doa
     Error 91 ' adibideko errorea
   finally:
     ' errutina garbitzeko kodea hemen doa
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Erabili Resume Next, adibidez, eten behar ez den iterazio-prozesu batean aurkitutako anormaltasunak jakinarazteko. Kasu horretan, beharbada errutina anitz maneiatu behar da.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Zenbait egoeratan egokia izan daiteke Resume parametrorik gabe erabiltzea akastuna de instrukzioa berriro exekutatzea. Hala ere, horrek amaierarik gabeko begizta bat sortu dezake.


Emaguzu laguntza!