Err objektua [VBA]

Erabili VBAren Err objektua exekuzio-garaiko erroreak sortzeko edo maneiatzeko.

Err VBAn integratutako objektu globala da, honakoak egitea ahalbidetzen duena:

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


VBAren Err objektuak honako propietateak eta metodoak ditu:

Propietateak


     Err.Description As String
   

The Description propietateak errorearen izaera erakusten du. Description propietateak errorearen zergatia izan daitezkeen arrazoien xehetasunak ematen ditu. Posible bada, auzia konpontzeko eta berriro gertatu ez dadin egin behar diren balizko urratsak ematen ditu. Basic aliasa aurredefinituta LibreOffice erroreetarako Error funtzioa da.


     Err.Number As Long
   

Erroreari lotutako errore-kodea. Err objektuaren propietate lehenetsia Number da. LibreOffice Basic aliasa Err funtzioa da.


     Err.Source As String
   

Source propietateak errora sortu duen errutinaren izena adierazten du. Source erabiltzaileak definitutako erroreetarako aukera bat da.

Metodoak


     Err.Clear()
   

Uneko errorearen deskribapena, Erl, zenbakia eta iturburua berrezartzen ditu. LibreOffice Basic aliasa Resume instrukzioa da.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Erabiltzaileak definitutako erroreak edo errore aurredefinituak sortzen ditu. LibreOffice Basic aliasa Error instrukzioa da.

Parametroak

Number: Sortuko den errorearen kodea, erabiltzaileak definitutakoa edo aurredefinitutakoa.

note

0 eta 2000 zenbakien arteko errore-kodeak LibreOffice Basic berarentzat erreserbatuta daude. Erabiltzaileak definitutako erroreek balio handiagoa eduki behar dute LibreOffice Basic lengoaiaren etorkizuneko garapenekin gatazkarik ez izateko.


Source: Errorea sortu duen errutinaren izena. Gomendagarria da "myLibrary.myModule.myProc" formako izena erabiltzea.

Description: Exekuzioan dagoen prozesua geldiaraztea eragiten duen arazoaren deskribapena, eta errorea sortu dezaketen arrazoiak. Gomendagarria da arazoa konpontzen lagundu dezaketen ekintza-lerroen zerrenda xehe bat ematea.

Adibidea:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Errore hau erabiltzaileak definitutakoa da …"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Errorea "& Err &" honako lerroan: "& Erl &" hemen: "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Exception ClassModule

tip

ClassModule labur bat, VBAren Err objektua biltzen duena eta Err propietateak eta metodoak banatu ditzakeena LibreOffice Basic moduluetarako.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Adibidea


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Edozein lerro anitzeko deskribapen erabiltzaileak definitutako salbuespen honetarako")
       ' zure kodea hemen doa …
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Errorea: "& Exc.Number &" honako lerroan: "& Erl &" hemen: "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Error instrukzioa edo Exception motako klase-modulu bat, bietako edozein erabili daiteke. Azkenak eginbide gehiago ditu.


Emaguzu laguntza!