CallByName funtzioa

Azpierrutina bati deitzen dio bere kate-izenaren bidez.

Sintaxia:


 CallByName(Objektua As Object, ProzIzena As String, DeiMota As Integer [,arg0 [,arg1 …]])

Itzulera-balioa:

emaitza: Deitutako metodoaren edo propietatearen emaitza duen aukerako aldagai bat.

Parametroak:

Objektua: Propietateak edo metodoak dituen Basic modulu bat, ClassModule instantzia bat edo UNO zerbitzu bat.

ProzIzena: Deitu den Function, Sub edo Property prozedura.

DeiMota: Gauzatutako ekintza, alegia Get, Let, Method edo Set.

arg0, arg1 …: Function funtzioaren aukerako parametroak, posizio-argumentu gisa emanak.

Argumentuak metodoaren sinaduran definitutako ordena beran eman behar dira. Ezin dira gako-hitzen bidezko argumentuak erabili.

Balioa

CallType deskribapena

1

Method: Prozedura bati funtzio edo azpierrutina gisa deitzen dio.

2

Get: Propietate bat edo aldagai-eduki bat irakurtzen du.

4

Let: Eduki bat esleitzen dio Property propietate bati edo aldagai bati.

8

Set: Erreferentziako balio bat esleitzen dio Object edo Variant aldagai bati.


Adibidea:

 1. Calc.Maths moduluek zenbakien zerrenda aldakorra espero duen Multiply funtzio bat dute.

 2. ScriptForge.Platform.Architecture informazioa atzitzen da.

 3. com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker UNO zerbitzuaren DisplayDirectory propietatean erabiltzaile-karpeta ezartzen da, bere edukia bi aldiz irakurtzen da.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' Calc.Maths funtzioaren erabiltzailearen library.module
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Calc.Maths modulua


 Option Compatible ' Calc.Maths modulua
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Biderkatu zenbakien zerrenda aldakor bat '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Emaguzu laguntza!