FormatNumber [VBA]

Zenbakizko adierazpen bati aplikatutako zenbaki-formatua duen kate bat itzultzen du.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Itzulera-balioa:

String

Parametroak:

expression: Required. A numeric expression to be formatted. If expression is a string, then the decimal and thousands separator need to be localized.

digituKopDezimalOndoren: Aukerakoa. Dezimalaren ondoren bistaratu behar den digitu kopurua zehazten duen zenbakizko balioa. Ez bada ezartzen, balioa -1 izango da: erabiltzaile-interfazearen eskualde-ezarpenaren balio lehenetsia erabiliko da.

includeLeadingDigit: Aukerakoa. vbTriState enumerazio-balio bat, aurretik zatikizko balioetan zero bat bistaratuko den ala ez zehazten duena.

useParensForNegativeNumbers: Aukerakoa. vbTriState enumerazio-balio bat, zenbaki negatiboak parentesi artean idatzi behar diren ala ez zehazten duena.

groupDigits: Aukerakoa. vbTriState enumerazio-balio bat, zenbakia hizkuntza-ezarpenetan zehaztutako mugatzailearekin elkartu beharko den (milakoetan, etab.) ala ez zehazten duena.

Errore-kodeak:

13 Motak ez datoz bat

Adibidea:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Emaguzu laguntza!