Round funtzioa [VBA]

Zenbakizko balio bat zehaztutako dezimalen kopuru batekin biribiltzen du.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Funtzio honek "biribildu bikoitira" izeneko biribiltze-erregela inplementatzen du. Errefela honekin, biribilduko den zenbakiaren eta hurbilen duen osoko zenbakiaren arteko diferentzia 0.5 bada, zenbakia zenbaki bikoiti hurbilenera biribilduko da. Ikusi beheko adibideak erregela hori hobeto ezagutzeko.

note

Kontuan izan VBA lengoaiako Round funtzioak eta LibreOffice Calc-eko Round funtzioak desberdin funtzionatzen dutela. Calc aplikazioan, biribilduko den zenbakiaren eta osoko balio hurbilenaren diferentzia 0,5 bada, zenbakia gorantz biribilduko da. Hortaz, Calc-en 2,5 zenbakia 3 baliora biribilduko da eta VBA lengoaian, Round funtzioarekin, 2,5 zenbakia 2 baliora biribilduko da "biribildu bikoitira" erregelaren ondorioz.


Sintaxia:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

expression: Biribilduko den zenbakizko adierazpena.

numdecimalplaces: Aukerako argumentua, emaitza gisa eskuratuko den balio biribilduak izango duen dezimal kopurua zehazten duena. Balio lehenetsia 0 da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Hurrengo adibideek "biribildu bikoitira" erregela erakusten dute:


  ' Osoko zenbaki hurbilenera biribildu (decimalplaces = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' 2 digitu dezimalekin biribildu (decimalplaces = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Emaguzu laguntza!