Round funtzioa [VBA]

Round funtzioak digitu kopuru jakin batera biribildutako zenbaki bat ematen du.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

adierazpena: Derrigorrezkoa. Biribilduko den zenbaki-adierazpena.

dezimalkopurua: Aukerakoa. Biribiltzean, dezimalaren eskuinean zenbat toki sartzen diren zehazten du. Balio lehenetsia 0 da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Emaguzu laguntza!