NPV funtzioa [VBA]

Inbertsio baten uneko balio garbia kalkulatzen du, emandako deskontu-tasa batean eta diru-gordetze eta diru-ateratzeen multzo batean oinarrituta.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Tasa: epealdi bakoitzeko deskontu-tasa da.

Balioak(): Diru-gordetzeak (balio positiboak) eta diru-ateratzeak (balio negatiboak) adierazten dituen matrize bat.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p: ' 174,894967305331 ematen du
End Sub

Emaguzu laguntza!