IRR funtzioa [VBA]

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Balioak(): Kutxa-mugimenduaren balioen matrizea. Kutxa-mugimendu erregularrak adierazten dituzten balioen artean batek, gutxienez, negatiboa izan behar du (ordainketak), eta beste balio batek positiboa (sarrerak).

Estimazioa IRR balioaren hasierako estimazioa.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' 11,3321028236252 ematen du . Kutxa-mugimenduaren barne-errendimenduaren tasa.
End Sub

Emaguzu laguntza!