IRR funtzioa [VBA]

Inbertsio baten barne-errendimenduaren tasa kalkulatzen du.

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Sintaxia:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

ValueArray: The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess: An initial estimate at what the IRR will be.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' 11,3321028236252 ematen du . Kutxa-mugimenduaren barne-errendimenduaren tasa.
End Sub

Emaguzu laguntza!