Right funtzioa

Kate-adierazpenean eskuin-eskuineko "n" karaktereak itzultzen ditu.

Ikus baita ere: Left funtzioa.

Sintaxia:


Right (Testua As String, n As Long)

Itzulera-balioa:

Katea

Parametroak:

Testua: kate-adierazpena, zeinen eskuin-eskuineko karaktereak itzultzea nahi duzun.

n: Itzuliko den karaktere kopurua zehazten duen zenbakizko adierazpena. n = 0 bada, zero luzerako katea itzuliko da. Onartutako gehieneko balioa 2.147.483.648 da.

Ondorengo adibidean YYYY-MM-DD formatuan adierazitako data AEBetako data-formatura (MM/DD/YYYY) bihurtzen da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sSarrera = InputBox("Sartu data nazioarteko 'YYYY-MM-DD' formatuan")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Emaguzu laguntza!