Left funtzioa

Kate-adierazpeneko ezker-ezkerreko karaktere kopurua itzultzen du.

Sintaxia:


Left (Testua As String, n As Long)

Itzulera-balioa:

Katea

Parametroak:

Testua: kate-adierazpena, zeinen ezker-ezkerreko karaktereak itzultzea nahi duzun.

n: Itzuliko den karaktere kopurua zehazten duen zenbakizko adierazpena. n = 0 bada, zero luzerako katea itzuliko da. Onartutako gehieneko balioa 2.147.483.648 da.

Ondorengo adibidean, YYYY.MM.DD formatuan dagoen data MM/DD/YYYY formatura bihurtzen du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sSarrera = InputBox("Sartu data nazioarteko 'YYYY-MM-DD' formatuan")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Emaguzu laguntza!