Left funtzioa

Kate-adierazpeneko ezker-ezkerreko karaktere kopurua itzultzen du.

Sintaxia:


Left (string As String, length As Long) As String

Itzulera-balioa:

Katea

Parametroak:

string: Any string expression that you want to return the leftmost characters from.

length: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Ondorengo adibidean, YYYY.MM.DD formatuan dagoen data MM/DD/YYYY formatura bihurtzen du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sSarrera = InputBox("Sartu data nazioarteko 'YYYY-MM-DD' formatuan")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Emaguzu laguntza!