Space eta Spc funtzioak

Zuriune kopuru jakin bat duen katea itzultzen du.

note

Spc funtzioa Space funtzioaren modu berean dabil.


Sintaxia:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Itzulera-balioa:

Katea

Parametroak:

n: Kateko zuriune kopurua zehazten duen zenbakizko adierazpena. n parametroaren gehieneko balioa 2,147,483,648 izan daiteke.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  msgBox sIrteera,0,"Datuak:"
End Sub

Emaguzu laguntza!