CByte funtzioa

Kate bat edo zenbakizko adierazpen bat Byte motara bihurtzen du.

Sintaxia:


Cbyte( Adierazpena As Variant) As Byte

Itzulera-balioa:

Byte

Parametroak:

Adierazpena: Zenbaki batera ebaluatu daitekeen edozein kate edo zenbakizko adierazpen. Dezimalak hamarreko hurbilenera biribilduko dira. Baliozko balioak 0 eta 256 artekoak dira.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

6 Gainkezkatzea

Adibidea:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Goiko adierazpenek 16, 0 eta 3 ematen dute
  End Sub

Emaguzu laguntza!