ASCII/ANSI bihurketa kateetan

Ondorengo funtzioek kateak ASCII kodetik ANSI kodera eta alderantziz bihurtzen dituzte.

Asc Function (BASIC)

Kate-adierazpen bateko lehen karakterearen ASCII (American Standard Code for Information Interchange) balioa itzultzen du.

Chr funtzioa

Zehaztutako karaktere-kodeari dagokion karakterea itzultzen du.

Str Function

The Str function converts the contents of variables into a string. It handles numeric values, dates, strings and currency values.

Positive numbers are preceded by a blank space. Negative numbers are preceded by a minus sign.

note

For numeric values the string returned by the Str function is locale-independent. Hence the dot is used as the decimal separator when needed.


Kate bat pasatzen bada argumentu gisa, aldaketarik gabe itzultzen da.

Dates are converted into locale-dependent strings.

Val Function

Use the Val function to convert a string that represents a number into numeric data type.

note

The string passed to the Val function is locale-independent. This means that commas are interpreted as thousands separators and a dot is used as the decimal separator.


CByte Function

Kate bat edo zenbakizko adierazpen bat Byte motara bihurtzen du.

Emaguzu laguntza!