EqualUnoObjects funtzioa

True itzultzen du, zehaztutako bi Basic Uno objektuk Uno objektu-instantzia bera adierazten badute.

Sintaxia:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Itzulera-balioa:

Boolearra

Adibidea:


  ' Objektuen kopia -> instantzia bera
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Struct-en kopia balio gisa -> instantzia berria
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Emaguzu laguntza!