TypeName funtzioa; VarType funtzioa

Aldagai baten motaren informazioa duen testu bat edo zenbakizko balio bat itzultzen du.

Sintaxia:


 TypeName (Varname As Variant) As String
 VarType (Varname As Variant) As Integer

Itzulera-balioa:

Parametroak:

AldagaiIzena: Zein motatakoa den zehaztu nahi den aldagai-izena.

Honako balioak itzuliko dira:

TypeName
balioak

Izendun
konstantea

VarType
values

Aldagai mota

…()

8192

Aldagaien Array matrizea

Boolean

11

Boolean aldagaia

Byte

17

Byte aldagaia

Date

V_DATE

7

Date aldagaia

Currency

V_CURRENCY

6

Currency aldagaia

Double

V_DOUBLE

5

Doitasun bikoitzeko koma mugikorreko aldagaia

Error

11

Errore motako aldagaia

Integer

V_INTEGER

2

Integer aldagaia

Long

V_LONG

3

Long osoko aldagaia

Object

9

Object aldagaia

Single

V_SINGLE

4

Doitasun bakuneko koma mugikorreko aldagaia

String

V_STRING

8

String aldagaia

Variant

12

Variant aldagaia (definizioak zehaztutako mota guztiak eduki ditzake)

Empty

V_EMPTY

0

Hasieratu gabeko Variant aldagaia

Null

V_NULL

1

Baliogabeko datua


Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


 Sub TypeName_VarType_example
  Const __Object=9, __Error=10, __Boolean=11, __Variant=12, __Byte=17, _
   __Array = 8192, aText = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …"
  Dim int16 As Integer, int32() As Long  ' V_INTEGER, V_LONG
  Dim flt32!,      flt64() As Double ' V_SINGLE,  V_DOUBLE
  Dim curr@,       dat3 As Date   ' V_CURRENCY, V_DATE
  Dim strng() As String, objct() As Object ' V_STRING,  …
  Dim bool As Boolean,  unkwn(), byt3 As Byte ' …,   V_EMPTY, …
  Dim table(-3 To 5)
  MsgBox _
   TypeName(int16) &" "& Vartype(int16) &" "& V_INTEGER    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(int32) &" "& Vartype(int32) &" "& V_LONG+__Array  &" "& Chr(13) &_
   TypeName(flt32) &" "& VarType(flt32) &" "& V_SINGLE     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(flt64) &" "& VarType(flt64) &" "& V_DOUBLE+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(dat3) &" "& VarType(dat3) &" "& V_DATE      &" "& Chr(13) &_
   TypeName(curr) &" "& VarType(curr) &" "& V_CURRENCY    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(atext) &" "& VarType(aText) &" "& V_STRING     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(strng) &" "& VarType(strng) &" "& V_STRING+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(objct) &" "& VarType(objct) &" "& __Object+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(unkwn) &" "& VarType(unkwn) &" "& V_EMPTY     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(bool) &" "& VarType(bool) &" "& __Boolean    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(varnt) &" "& VarType(varnt) &" "& V_EMPTY     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(table) &" "& VarType(table) &" "&__Variant+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(byt3) &" "& VarType(byt3) &" "& __Byte      _
   ,, "Datu motak LibreOffice Basic lengoaian"
  Msgbox "TypeName(table): "&TypeName(table) &Chr(13)& _
   "VarType(table)="&Vartype(table) _
   ,,"Variant balioen matrizea"
 End Sub ' TypeName_VarType_example

Emaguzu laguntza!