LBound funtzioa

Matrize baten beheko muga itzultzen du.

Sintaxia:


UBound (ArrayIzena [, Dimentsioa])

Itzulera-balioa:

Long

Parametroak:

ArrayIzena: matrize-neurriaren goiko muga (Ubound) edo beheko muga (LBound) itzuli behar zaion matrizearen izena.

[Dimentsioa]: zein neurriren goiko muga (Ubound) edo beheko muga (LBound) itzuli behar den adierazten duen osoko zenbakia. Baliorik zehazten ez bada, lehenengo neurria hartuko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

9 Azpindizea barrutitik kanpo

Adibidea:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10 itzultzen du
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Emaguzu laguntza!