IsArray funtzioa

Emandako aldagaia matrizean data-eremua den egiaztatzen du.

Sintaxia:


IsArray (Aldagaia)

Itzulera-balioa:

Boolean

Parametroak:

Aldagaia: matrize gisa deklaratuta dagoen egiaztatzea nahi duzun aldagaia. Aldagaia matrizea bada, funtzioak True itzuliko du, eta bestela, False itzuliko du.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Emaguzu laguntza!