Const instrukzioa

Identifikatzaile bat edo gehiago konstante gisa definitzen ditu.

Konstantea programaren irakurgarritasuna hobetzen duen aldagaia da. Konstanteak ez daude aldagai mota jakin bat bezala definituta; programa-kodeetako leku-marka gisa baino ez dira erabiltzen. Konstanteak behin bakarrik definitu daitezke, eta ezin dira aldatu.

Sintaxia:

Const sintaxia


[Global|Private|Public] Const izena= adierazpena[, ...]

Parametroak:

izena: Izendatzeko hitzarmenen aldagai estandarrari jarraitzen dion edozein identifikatzaile.

adierazpena: Edozein adierazpen literal.

Datu mota ez da ezarri behar. Liburutegi bat memorian kargatzen denean, LibreOffice Basic-ek programa-kodea bihurtu egiten du, konstante bat erabiltzen den bakoitzean adierazpen definituak hura ordezkatu dezan.

Esparrua

Modu lehenetsian, konstanteak pribatutzat hartzen dira moduluetan eta errutinetan. Konstanteak publiko edo global bihurtu daitezke, modulu guztiek edo Basic liburutegi guztiek erabili ditzaten.

Global, Private eta Public zehaztaileak modulu-konstanteetan soilik erabili daitezke.

Adibidea:


 Const LURRA = "♁" ' moduluaren esparrukoa
 Private Const ILARGIA = "☾" ' moduluaren esparrukoa
 Public Const ARTIZARRA="♀", MARTE="♂" ' esparru orokorrekoa
 Global Const EGUZKIA = "☉", IZARRA = "☆" ' esparru orokorrekoa
 
 Sub ExampleConst
   Const EGUZKIA = 3 * 1.456 / 56 ' EGUZKIA lokala da
   MsgBox EGUZKIA,, ILARGIA ' EGUZKIA konstante globala ez da aldatzen
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Enum instrukzioa

Type instrukzioa

Emaguzu laguntza!