CInt funtzioa

Kate- edo zenbakizko adierazpenak osoko zenbaki bihurtzen du.

Sintaxia:


CInt (Adierazpena As Variant) As Integer

Itzulera-balioa:

Integer

Parametroak:

Expression: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered as normal text using the default number format of your LibreOffice locale settings. For instance, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78) for the English locale setting.

Argumentua katea bada, funtzioak ezkerreko zein eskuineko zuriuneak ezabatuko ditu; ondoren, zenbaki bat ondorioztatzeko saioa egingo du hurrengo karaktereetan. Beheko sintaxia onartzen da:

Katearen gainerakoari ez ikusiarena egingo zaio. Katea ezagutzen ez bada, alegia, zuriuneak kendu ondoren ezkerretik ez bada plus, minus, digitu hamartar edo "&" karakterearekin hasten, edo "&O" ondoko sekuentzia ez bada 11 karaktere baino luzeagoa edo ez badu karaktere alfabetiko bat, adierazpenaren zenbakizko balioa 0 izango da.

Argumentua errore bat bada, errore-zenbakia adierazpenaren zenbakizko balio gisa erabiliko da.

Argumentua data bat bada, egun kopurua 1899-12-30etik (serieko data) erabiltzen da adierazpenaren zenbakizko balio gisa. Ordua egunaren zati gisa adierazten da.

Adierazpenaren zenbakizko balioa kalkulatu ondoren, osoko balio hurbilenera biribilduko da (beharrezkoa bada) eta, emaitza ez badago -32768 eta 32767 artean, LibreOffice Basic aplikazioak gainezkatze-errore baten berri emango du. Bestela, emaitza itzuliko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice locale settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(adierazpena := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(adierazpena := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Emaguzu laguntza!