CInt funtzioa

Kate- edo zenbakizko adierazpenak osoko zenbaki bihurtzen du.

Sintaxia:


CInt (Adierazpena As Variant) As Integer

Itzulera-balioa:

Integer

Parametroak:

Adierazpena: Bihurtu nahi den edozein kate edo zenbakizko adierazpen. Kate-adierazpen bat bihurtzeko, zenbakian puntu bat "." erabili behar da dezimalak adierazteko eta koma bat "," milakoen bereizle gisa, (adibidez 123,456.78), baina hori desberdina izan daiteke zure LibreOffice hizkuntza-ezarpenekin.

Argumentua katea bada, funtzioak ezkerreko zein eskuineko zuriuneak ezabatuko ditu; ondoren, zenbaki bat ondorioztatzeko saioa egingo du hurrengo karaktereetan. Beheko sintaxia onartzen da:

Katearen gainerakoari ez ikusiarena egingo zaio. Katea ezagutzen ez bada, alegia, zuriuneak kendu ondoren ezkerretik ez bada plus, minus, digitu hamartar edo "&" karakterearekin hasten, edo "&O" ondoko sekuentzia ez bada 11 karaktere baino luzeagoa edo ez badu karaktere alfabetiko bat, adierazpenaren zenbakizko balioa 0 izango da.

Argumentua errore bat bada, errore-zenbakia adierazpenaren zenbakizko balio gisa erabiliko da.

Argumentua data bat bada, egun kopurua 1899-12-30etik (serieko data) erabiltzen da adierazpenaren zenbakizko balio gisa. Ordua egunaren zati gisa adierazten da.

Adierazpenaren zenbakizko balioa kalkulatu ondoren, osoko balio hurbilenera biribilduko da (beharrezkoa bada) eta, emaitza ez badago -32768 eta 32767 artean, LibreOffice Basic aplikazioak gainezkatze-errore baten berri emango du. Bestela, emaitza itzuliko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:

Zenbakizko adierazpenak LibreOffice hizkuntza-ezarpenaren araberakoak dira:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(adierazpena := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(adierazpena := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Emaguzu laguntza!