Exit instrukzioa

Do...Loop, For...Next, funtzio, propietate edo azpierrutina batetik irteten da.

Sintaxia:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametroak:

Exit Do

Do...Loop instrukzioan baino ez da baliozkoa begiztatik irteteko. Programa exekutatzen jarraitzen da Loop instrukzioaren ondoren datorren instrukzioarekin. Do...Loop instrukzioak habiaratuta baldin badaude, kontrola hurrengo goragoko mailako begiztara transferitzen da.

Exit For

For...Next begiztan baino ez da baliozkoa begiztatik irteteko. Programa exekutatzen jarraitzen da Next instrukzioaren atzetik datorren lehen instrukzioarekin. Habiaratutako instrukzioetan, kontrola goragoko hurrengo mailako begiztara transferitzen da.

Exit Function

Berehala irteten da Function prozeduratik. Programa exekutatzen jarraitzen da Function deiaren atzetik datorren instrukzioarekin.

Exit Property

Propietatea prozeduratik berehala irteten da. Programaren exekuzioak aurrera jarraitzen du Propietatea deiaren ondoren dagoen instrukzioan.

Exit Sub

Berehala irteten da azpierrutinatik. Programa exekutatzen jarraitzen da Sub deiaren atzetik datorren instrukzioarekin.

Ohar-ikonoa

Exit instrukzioak ez du egituraren amaiera definitzen, eta ez da End instrukzioarekin nahasi behar.


Adibidea:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' BilaketaZerrenda-k testuArray:sZerrenda() bilatzen du sarrerako testuarentzat:
' Sarrerako indizea edo 0 ( Nulua) itzultzen du
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      exit for ' sElementua aurkituta
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Emaguzu laguntza!