Sub instrukzioa

Azpierrutina bat definitzen du.

Sintaxia:

Sub instrukzioaren diagrama


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' instrukzioak
  [Exit Sub]
  ' instrukzioak
End Sub

Parametroak:

Izena: Azpierrutinaren izena.

argumentuak: Azpierrutinari pasatuko zaizkion aukerako parametroak.

argumentu-zatia

argumentu-zatia


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametroak

Optional: Argumentua ez da derrigorrezkoa.

ByRef: Argumentua erreferentzia gisa pasatzen da. ByRef da aukera lehenetsia.

ByVal: Argumentua balio gisa pasatzen da. Balio hori deitutako errutinak soilik aldatu dezake.

char: Mota deklaratzeko karakterea.

motaizena: Jatorrizko datu-moten izena. Liburutegiekin edo moduluekin definitutako motak ere zehaztu daitezke.

= expression: Zehaztu balio lehenetsi bat argumenturako. Deklaratutako motarekin bat egin behar dy. Optional erabiltzea beharrezkoa da balio lehenetsi bat zehazten duen argumentu bakoitzerako.

ParamArray: Erabili ParamArray parametro kopurua zehaztu gabe dagoenean. Egoera tipiko bat erabiltzaileak definitutako Calc funtzioak dira. ParamArray erabiltzea errutina baten azken argumentura mugatu beharko litzateke.

tip

ParamArray edo = expression erabiltzeko, Option Compatible kokatu behar da moduluaren programa-kode exekutagarriaren aurrean.


warning

Option VBASupport 1 erabiltzean, balio lehenetsirik gabeko (= expression) Optional argumentuak beren datu motaren arabera hasieratzen dira, Variant kasuan salbu.


motaizena zatia

jatorrizko datu moten zatia


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
karaktere-zatia

mota deklaratzeko karaktereak


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Adibideak:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch funtzioak TextEntry testua bilatzen du TextArray:sList() zerrendan:
' Itzulera-balioa sarrerako indizea edo 0 (Null) da
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sElementua aurkituta
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Emaguzu laguntza!