Function instrukzioa

Itzulera mota zehazteko adierazpen gisa erabil daitekeen azpiprozedura definitzen du.

note

Sub, Function eta Property instrukzioak antzeko metodoak dira, bereizketarik gabeak. Parametroak erreferentzien bidez jasotzen dituzte eta haiek aldatu ditzakete itzultzeko. LibreOffice Basic konpilatzaileak elkarren ordez erabiltzeko moduan onartzen ditu haien argumentuak.


Sintaxia:

Function instrukzioaren diagrama


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     instrukzioak
   [Exit Function]
     instrukzioak
 End Function

Parametroak:

esparrua: Funtzioaren esparru lehenetsia Public da. Private esparrua moduluaren barneko errutina bat adierazten du, ez dago pentsatuta beste moduluek errutina hori erabili dezaten.

izena: Funtzioak itzulitako balioa duen azpierrutinaren izena.

argumentuak: Azpierrutinari pasatu beharreko parametroak.

argumentu-zatia

argumentu-zatia


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametroak

Optional: Argumentua ez da derrigorrezkoa.

ByRef: Argumentua erreferentzia gisa pasatzen da. ByRef da aukera lehenetsia.

ByVal: Argumentua balio gisa pasatzen da. Balio hori deitutako errutinak soilik aldatu dezake.

char: Mota deklaratzeko karakterea.

motaizena: Jatorrizko datu-moten izena. Liburutegiekin edo moduluekin definitutako motak ere zehaztu daitezke.

= expression: Zehaztu balio lehenetsi bat argumenturako. Deklaratutako motarekin bat egin behar dy. Optional erabiltzea beharrezkoa da balio lehenetsi bat zehazten duen argumentu bakoitzerako.

ParamArray: Erabili ParamArray parametro kopurua zehaztu gabe dagoenean. Egoera tipiko bat erabiltzaileak definitutako Calc funtzioak dira. ParamArray erabiltzea errutina baten azken argumentura mugatu beharko litzateke.

tip

ParamArray edo = expression erabiltzeko, Option Compatible kokatu behar da moduluaren programa-kode exekutagarriaren aurrean.


warning

Option VBASupport 1 erabiltzean, balio lehenetsirik gabeko (= expression) Optional argumentuak beren datu motaren arabera hasieratzen dira, Variant kasuan salbu.


motaizena zatia

jatorrizko datu moten zatia


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
karaktere-zatia

mota deklaratzeko karaktereak


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Adibideak:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' BilaketaLerroa-k SarreraTestua:sZerrenda() bilatzen du TestuSarrerantzat:
' Itzulera-balioa sarrerako indizea edo 0 (Null) da
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sElementua aurkituta
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Emaguzu laguntza!