Function instrukzioa

Funtzio bat zera da, deitzen zaionean exekutatzen den kode-bloke bat. Sarritan, funtzioei adierazpen deitzen zaie.

Datuak parametro edo argumentu gisa pasatu daitezke funtzio batera. Parametro bat balio gisa edo erreferentzia bidez pasatu daiteke. Erreferentzia bidez eginez gero, funtzioko parametroari aplikatutako aldaketak dei-kodera itzuliko dira.

Funtzio batek, normalean, datuak itzultzen ditu emaitza gisa.

Sintaxia:

Function instrukzioaren diagrama


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     instrukzioak
   [Exit Function]
     instrukzioak
 End Function

Parametroak:

esparrua: Funtzioaren esparru lehenetsia Public da. Private esparrua moduluaren barneko errutina bat adierazten du, ez dago pentsatuta beste moduluek errutina hori erabili dezaten.

izena: Funtzioak itzulitako balioa duen azpierrutinaren izena.

argumentuak: Azpierrutinari pasatu beharreko parametroak.

argumentu-zatia

argumentu-zatia


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametroak

Optional: Argumentua ez da derrigorrezkoa.

ByRef: Argumentua erreferentzia gisa pasatzen da. ByRef da aukera lehenetsia.

ByVal: Argumentua balio gisa pasatzen da. Balio hori deitutako errutinak soilik aldatu dezake.

char: Mota deklaratzeko karakterea.

motaizena: Jatorrizko datu-moten izena. Liburutegiekin edo moduluekin definitutako motak ere zehaztu daitezke.

= expression: Zehaztu balio lehenetsi bat argumenturako. Deklaratutako motarekin bat egin behar dy. Optional erabiltzea beharrezkoa da balio lehenetsi bat zehazten duen argumentu bakoitzerako.

ParamArray: Erabili ParamArray parametro kopurua zehaztu gabe dagoenean. Egoera tipiko bat erabiltzaileak definitutako Calc funtzioak dira. ParamArray erabiltzea errutina baten azken argumentura mugatu beharko litzateke.

tip

ParamArray edo = expression erabiltzeko, Option Compatible kokatu behar da moduluaren programa-kode exekutagarriaren aurrean.


warning

Option VBASupport 1 erabiltzean, balio lehenetsirik gabeko (= expression) Optional argumentuak beren datu motaren arabera hasieratzen dira, Variant kasuan salbu.


motaizena zatia

jatorrizko datu moten zatia


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
karaktere-zatia

mota deklaratzeko karaktereak


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Adibideak:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siUrratsa = 0 to 10 ' Bete matrizea probako datuekin
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch funtzioak TextEntry testua bilatzen du TextArray:sList() zerrendan:
' Itzulera-balioa sarrerako indizea edo 0 (Null) da
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sElementua aurkituta
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Emaguzu laguntza!