Call instrukzioa

Dynamic Link Library (DLL) baten azpierrutina, funtzio edo prozedura bati ematen dio programaren kontrola. Parametroen gako-hitza, mota eta kopurua deitzen ari den errutinaren araberakoa da.

Sintaxia:

Call instrukzioaren diagrama


[Call] deia [(] [param :=] balioa, ... [)]

Parametroak:

izena: Deitu nahi den azpierrutina, funtzio edo DLLaren izena.

param: Errutinari pasatuko zaion gako-hitzaren parametro-izena eta haren balioa. Izenak bat etorri behar du errutinaren deklarazioarekin. Gako-hitzak aukerakoak dira eta edozein ordenatan erabili daitezke.

balioa: Posizioko parametro-balioa. Bere mota deitutako errutinaren araberakoa izango da.

note

Posizioko eta gako-hitzeko parametroak nahasten badirua, ziurtatu posizioko parametroek errutina-deklarazioaren ordena jarraitzen dutela.


tip

Funtzio bat adierazpen gisa erabiltzen denean, parametroak parentesiekin inguratu behar dira. Declare instrukzioa erabili behar da DLL bat deitu baino lehen.


Adibidea:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Emaguzu laguntza!