Beste instrukzio batzuk

Beste kategorietan sartzen ez diren instrukzioak hemen deskribatzen dira.

Call instrukzioa

Dynamic Link Library (DLL) baten azpierrutina, funtzio edo prozedura bati ematen dio programaren kontrola. Parametroen gako-hitza, mota eta kopurua deitzen ari den errutinaren araberakoa da.

Choose funtzioa

Argumentu-zerrenda batetik aukeratutako balioa itzultzen du.

Declare instrukzioa

LibreOffice Basic-en exekutatzea nahi duzun DLL fitxategian azpierrutina bat deklaratu eta definitzen du.

End instrukzioa

Prozedura bat edo bloke bat bukatzen du.

Exit instrukzioa

Do...Loop, For...Next, funtzio, propietate edo azpierrutina batetik irteten da.

FreeLibrary funtzioa

Declare instrukzioak kargatutako DLLak askatzen ditu. Askatutako DLLa automatikoki birkargatuko da bere funtzioetako bati deitzen bazaio. Ikus baita ere: Declare

Function instrukzioa

Itzulera mota zehazteko adierazpen gisa erabil daitekeen azpiprozedura definitzen du.

Rem instrukzioa

Programako lerro bat iruzkina dela adierazten du.

Stop instrukzioa

Basic programaren exekuzioa gelditzen du.

Sub Statement

Azpierrutina bat definitzen du.

Switch funtzioa

Adierazpenez eta balioz osatutako argumentu-zerrenda ebaluatzen du. Switch funtzioak funtzio horrekin pasatako adierazpenari lotutako balioa itzultzen du.

With instrukzioa

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Emaguzu laguntza!