On...GoSub instrukzioa; On...GoTo instrukzioa

Programa-kodean zehaztutako lerroetako batera hedatzen da, zenbakizko adierazpenaren balioaren arabera.

Sintaxia:

On GoSub/GoTo sintaxia


On adierazpena GoSub Etiketa1[, Etiketa2[, Etiketa3[,...]]]
On adierazpena GoTo Etiketa1[, Etiketa2[, Etiketa3[,...]]]

Parametroak:

adierazpena: Programa zein lerrotara adarkatuko den zehazten duen 0 eta 255 bitarteko zenbakizko adierazpena. adierazpena 0 bada, instrukzioa ez da exekutatuko. adierazpena 0 baino handiagoa bada, adierazpenari dagokion posizio-zenbakia duen etiketara joango da programa (1 = Lehen etiketa; 2 = Bigarren etiketa).

etiketa: Helburuko lerroa, GoTo edo GoSub egituraren arabera.

Ohar-ikonoa

GoTo eta GoSub hitzarmenak baliozkoak dira.


Adibidea:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sAlda =sAlda & " Azpierrutina 1etik honera:" : Return
Sub2:
  sAlda =sAlda & " Azpierrutina 2tik honera:" : Return
Line1:
  sAlda =sAlda & " 1. etiketa" : GoTo Amaiera
Line2:
  sAlda =sAlda & " 2. etiketa"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Emaguzu laguntza!