On...GoSub instrukzioa; On...GoTo instrukzioa

Programa-kodean zehaztutako lerroetako batera hedatzen da, zenbakizko adierazpenaren balioaren arabera.

Sintaxia:

On GoSub/GoTo sintaxia


On adierazpena GoSub Etiketa1[, Etiketa2[, Etiketa3[,...]]]
On adierazpena GoTo Etiketa1[, Etiketa2[, Etiketa3[,...]]]

Parametroak:

expression: Any numeric expression between 0 and 255 that determines which of the lines the program branches to. If expression is 0, the statement is not executed. If expression is greater than 0, the program jumps to the label that has a position number that corresponds to the expression (1 = First label; 2 = Second label)

label: Target line according to GoTo or GoSub structure.

Ohar-ikonoa

GoTo eta GoSub hitzarmenak baliozkoak dira.


Adibidea:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sAlda =sAlda & " Azpierrutina 1etik honera:" : Return
Sub2:
  sAlda =sAlda & " Azpierrutina 2tik honera:" : Return
Line1:
  sAlda =sAlda & " 1. etiketa" : GoTo Amaiera
Line2:
  sAlda =sAlda & " 2. etiketa"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Emaguzu laguntza!