Jauziak

Ondorengo instrukzioek jauziak exekutatzen dituzte.

GoSub...Return instrukzioa

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo instrukzioa

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub instrukzioa; On...GoTo instrukzioa

Programa-kodean zehaztutako lerroetako batera hedatzen da, zenbakizko adierazpenaren balioaren arabera.

Emaguzu laguntza!