While...Wend instrukzioa

Programa batek While instrukzioa aurkitzen duenean, baldintza probatzen du. Baldintza False (faltsua) bada, programak zuzenean jarraitzen du Wend instrukzioarekin. Baldintza True (egiazkoa) bada, begizta exekutatzen jarraitzen da programak Wend aurkitu arte, eta orduan, While instrukziora itzultzen da. Baldintzak True izaten jarraitzen badu, begizta berriro exekutatuko da.

Do...Loop instrukzioan ez bezala, ezin zara While...Wend begiztatik Exit instrukzioaren bidez irten. Ez irten inoiz While...Wend begiztatik GoTo instrukzioaren bidez, exekuzio-errorea sortu baitezake.

Do...Loop instrukzioa While...Wend baino malguagoa da.

Sintaxia:


While baldintza [instrukzioa] Wend

Adibidea:


 Sub AdibideaWhileWend
 Dim sTestua as String
 Dim iExekutatu As Integer
   sTestua ="Hau testu laburra da"
   iExekutatu = 1
   while iExekutatu < Len(sTestua)
     if Mid(sTestua,iExekutatu,1 )<> " " then Mid( sTestua ,iExekutatu, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sTestua,iExekutatu,1 )) )
     iExekutatu= iExekutatu + 1
   Wend
   MsgBox sTestua,0,"Testu kodetua"
 End Sub

Emaguzu laguntza!