Do...Loop instrukzioa

Do eta Loop instrukzioen artean instrukzioak errepikatzen ditu baldintza True den bitartean edo baldintza True bihurtu arte.

Sintaxia:

Do instrukzioa


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Instrukzio-blokea errepikatu egingo da baldintza egia den bitartean
 ' Do Until: Instrukzio-blokea errepikatu egingo da baldintza gezurra den bitartean
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do...Loop instrukzioa


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Instrukzio-blokea errepikatu egingo da baldintza egia den bitartean
 ' Loop Until: Instrukzio-blokea errepikatu egingo da baldintza egia den bitartean
 Loop {While | Until} condition = True

Parametroak:

Do...Loop instrukzioak begizta bat exekutatzen du baldintza jakin bat True den bitartean edo izan arte. Begiztatik irteteko baldintza Do edo Loop instrukzioaren atzetik sartu behar da. Goiko adibideak baliozko konbinazioak dira.

condition: True edo False balioekin ebaluatzen den konparazio bat, zenbakizko adierazpen bat edo Basic adierazpen bat.

statements: Baldintza bat True (egia) den bitartean edo izan arte errepikatuko diren instrukzioak.

Exit Do instrukzioa erabili begizta baldintzarik gabe amaitzeko. Instrukzio hori Do...Loop instrukzioen artean sartu behar duzu. Irteera-baldintza If...Then egitura erabiliz ere defini dezakezu:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Adibidea:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For, Select Case edo While instrukzioak

Iif edo Switch funtzioak

Emaguzu laguntza!