Begiztak

Ondorengo instrukzioek begiztak exekutatzen dituzte.

Do...Loop instrukzioa

Do eta Loop instrukzioen artean instrukzioak errepikatzen ditu baldintza True den bitartean edo baldintza True bihurtu arte.

For...Next instrukzioa

For...Next blokearen barruko instrukzioak errepikatzen ditu zenbait aldiz.

While...Wend instrukzioa

Programa batek While instrukzio bat aurkitzen duenean, baldintza probatzen du. Baldintza False bada, programak aurrera jarraitzen du Wend instrukzioarekin. Baldintza True bada, begizta exekutatuko da programak Wend aurkitzen duen arte, eta ondoren While instrukziora egiten du jauzi. Baldintza oraindik ere True bada, begizta berriro exekutatuko da.

Emaguzu laguntza!