IIf funtzioa

Funtzioen balizko emaitza bat edo bi itzultzen ditu, ebaluatutako adierazpenaren balio logikoaren arabera.

Sintaxia:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parametroak:

Bool: Any expression that you want to evaluate. If the expression evaluates to True, the function returns the value of Variant1, otherwise it returns the value of Variant2.

Variant1, Variant2: Any expression, one of which will be returned as the function result, depending on the logical evaluation.

note

IIf evaluates both Variant1 and Variant2 even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


REM 3 balioren arteko handiena itzultzen du
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM IIf funtzioaren erabilera okerra
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If edo Select Case instrukzioak

Switch funtzioa

Emaguzu laguntza!