IIf funtzioa

Funtzioen balizko emaitza bat edo bi itzultzen ditu, ebaluatutako adierazpenaren balio logikoaren arabera.

Sintaxia:


IIf (Adierazpena, AdierazpenaTrue, AdierazpenaFalse)

Parametroak:

Adierazpena: ebaluatu nahi duzun adierazpena. Adierazpenak True ebaluatzen badu, funtzioak AdierazpenaTrue-ren emaitza itzuliko du; bestela, AdierazpenaFalse-ren emaitza itzuliko du.

AdierazpenaTrue, AdierazpenaFalse: ebaluazio logikoaren arabera dagoen edozein adierazpen. Horietako bat funtzioaren emaitza gisa itzuliko da.

note

IIf funtzioak bi adierazpenak, AdierazpenaTrue eta AdierazpenaFalse, ebaluatzen ditu, nahiz eta haietako bat soilik itzultzen duen. Adierazpenetako batek errorea sortzen badu, funtzioak errorea itzuliko du. Adibidez, ez erabili IIF zero zenbakiarekin zatitzen duen zatiketa bat gainditzeko.


Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:


REM 3 balioren arteko handiena itzultzen du
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM IIf funtzioaren erabilera okerra
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If edo Select Case instrukzioak

Switch funtzioa

Emaguzu laguntza!