IIf funtzioa

Funtzioen balizko emaitza bat edo bi itzultzen ditu, ebaluatutako adierazpenaren balio logikoaren arabera.

Sintaxia:


IIf (Adierazpena, AdierazpenaTrue, AdierazpenaFalse)

Parametroak:

Adierazpena: ebaluatu nahi duzun adierazpena. Adierazpenak True ebaluatzen badu, funtzioak AdierazpenaTrue-ren emaitza itzuliko du; bestela, AdierazpenaFalse-ren emaitza itzuliko du.

AdierazpenaTrue, AdierazpenaFalse: ebaluazio logikoaren arabera dagoen edozein adierazpen. Horietako bat funtzioaren emaitza gisa itzuliko da.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

Adibidea:


REM 3 balioren arteko handiena itzultzen du
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM IIf funtzioaren erabilera okerra
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If edo Select Case instrukzioak

Switch funtzioa

Emaguzu laguntza!