Select...Case instrukzioa

Instrukzio-bloke bat edo gehiago definitzen ditu adierazpen baten balioaren arabera.

Sintaxia:

Select Case sintaxia


 Select Case adierazpena
   Case balioak
    Instrukzio-blokea
 [ Case balioak2
    Instrukzio-blokea]
 [ Case Else
    Instrukzio-blokea]
 End Select

Parametroak:

adierazpena: Case klausula bakoitzaren ondoren datorren instrukzio-blokea exekutatuko den ala ez kontrolatzen duen edozein adierazpen.

balioak: Adierazpenarekin bateragarria den edozein balio-zerrenda. Case klausularen ondoren datorren instrukzio-blokea exekutatu egingo da adierazpena balioekin bat badator.

Adibidea:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1etik 5era bitarteko zenbakia"
    Case 6, 7, 8
      Print "6tik 8ra bitarteko zenbakia"
    Case 8 To 10
      Print "8 baino handiagoa"
    Case Else
      Print "1 eta 10 bitarteko barrutitik kanpo"
  End Select
End Sub

If insktrukzioa

Iif edo Switch funtzioak

Emaguzu laguntza!