Select...Case instrukzioa

Instrukzio-bloke bat edo gehiago definitzen ditu adierazpen baten balioaren arabera.

Sintaxia:

Select Case sintaxia


Select Case baldintza Case adierazpena instrukzio-blokea [Case adierazpena2 instrukzio-blokea Block][Case Else] instrukzio-blokea End Select

Parametroak:

baldintza: Case klausulari jarraitzen dion instrukzio-blokea exekutatzen den ala ez kontrolatzen duen edozein adierazpen.

adierazpena: Baldintza motako adierazpenarekin bateragarria den edozein adierazpen. Case klausulari jarraitzen dion instrukzio-blokea exekutatzen da baldintza eta adierazpena bat badatoz.

Adibidea:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1etik 5era bitarteko zenbakia"
    Case 6, 7, 8
      Print "6tik 8ra bitarteko zenbakia"
    Case 8 To 10
      Print "8 baino handiagoa"
    Case Else
      Print "1 eta 10 bitarteko barrutitik kanpo"
  End Select
End Sub

Emaguzu laguntza!