If...Then...Else instrukzioa

Baldintza edo adierazpen jakin bat True (egia) bada soilik exekutatuko den instrukzio-bloke bat edo gehiago definitzen ditu.

Sintaxia:

If...EndIf instrukzioa

ElseIf zatia

Else zatia


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Else If idatzi ordez ElseIf idatzi daiteke, eta End If ordez EndIf idatzi daiteke.

tip

If instrukzioak lerro bakarrean laburbildu daitezke instrukzio bakarreko blokeak erabilita. If condition Then statement [Else statement]

Parametroak:

If...Then instrukzioak zenbait baldintzaren arabera exekutatzen ditu programa-blokeak. LibreOffice Basic lengoaiak If instrukzio bat aurkitzen duenean, baldintza probatu egiten da. Baldintza True (egia) bada, ondoren datozen instrukzio guztiak exekutatuko dira, hurrengo Else edo ElseIf instrukzioraino. Baldintza False (gezurra) bada eta ElseIf instrukzio bat badator ondoren, LibreOffice Basic-ek hurrengo adierazpena probatuko du eta hurrengo instrukzioak exekutatuko ditu baldintza True bada. False bada, programak aurrera jarraituko du hurrengo ElseIf edo Else instrukzioarekin. Else baten ondoren datozen instrukzioak exekutatuak izan daitezen, aurretik probatutako baldintzetako batek ere ez du True izan behar. Baldintza guztiak ebaluatu ondoren eta haiei dagozkien instrukzioak exekutatu ondoren, programak aurrera jarraitzen du EndIf ondoren dagoen instrukzioarekin.

Hainbat If...Then instrukzio habiara ditzakezu.

Else eta ElseIf instrukzioak aukerakoak dira.

Abisu-ikonoa

GoTo eta GoSub erabil ditzakezu If...Then bloketik irten eta If...Then egituran ez sartzeko.


Adibidea:

Ondorengo adibideak produktu baten iraungitze-data sartzeko aukera ematen du, eta iraungitze-data igaro den ala ez zehazten du.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sData = InputBox("Sartu iraungitze-data (MM.DD.YYYY)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Iraungitze-data gainditu da"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Oraindik ez da iraungitze-data gainditu"
  Else
    MsgBox "Iraungitze-data gaur da"
  End If
End Sub

Select Case instrukzioa

Iif edo Switch funtzioak

Emaguzu laguntza!