Log funtzioa (BASIC)

Zenbaki baten logaritmo naturala itzultzen du.

Sintaxia:


Log (Zenbakia)

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Zenbakia: logaritmo naturala kalkulatu nahi diozun zenbakizko adierazpena.

Logaritmo naturala e oinarriaren logaritmoa da. e oinarria konstante bat da, eta bere gutxi gorabeherako balioa 2,718282... da.

Edozein zenbakirentzat (x) edozein oinarritako (n) logaritmoak kalkulatzeko, x-ren logaritmo naturala zati n-ren logaritmo naturala egin behar da:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Logaritmo-funtzioaren bidez biderkatuta"
End Sub

Emaguzu laguntza!