Exp funtzioa

Berretutako logaritmo naturalaren (e = 2,718282) oinarria itzultzen du.

Sintaxia:


Exp (Zenbakia)

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Zenbakia: "e" zein zenbakirekin berretu behar den zehazten duen zenbakizko adierazpena (logaritmo naturalen oinarria). Doitasun bakuneko zenbakientzako berreturak 88,02969 edo txikiagoa izan behar du, eta doitasun bikoitzeko zenbakientzat 709,782712893 edo txikiagoa, balio horiek gaindituz gero LibreOffice Basic-ek gainezkatze-errorea ematen baitu.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dBalioa & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Logaritmo bidez biderkatuta"
End Sub

Emaguzu laguntza!