Cos funtzioa

Angelu baten kosinua kalkulatzen du. Angelua radianetan zehazten da. Emaitza -1 eta 1 artekoa da.

Alfa angelua erabiliz, Cos funtzioak angeluzuzen bateko angeluaren alboko aldearen luzeraren proportzioa kalkulatzen du, hipotenusaren luzeraz zatituta.

Cos(Alfa) = Albokoa/Hipotenusa

Sintaxia:


Cos (Zenbakia As Double) As Double

Itzulera-balioa:

Double

Parametroak:

Zenbakia: kosinua kalkulatu behar zaion angelua radianetan zehazten duen zenbakizko adierazpena.

Graduak radian bihurtzeko, egin graduak bider Pi/180. Radianak gradu bihurtzeko, egin radianak bider 180/Pi.

graduak=(radianak*180)/pi

radianak=(graduak*pi)/180

Pi, kasu honetan, 3.14159... balioa (biribilduta) duen zirkulu finkoaren konstantea da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

Adibidea:


' Ondorengo adibidean, triangelu angeluzuzen baten sekantea eta angelua
' (gradutan) sartu eta hipotenusaren luzera kalkulatzen da:
Sub ExampleCosinus
' Pi biribildua = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Sartu alboko aldearen luzera: ","Albokoa")
    dAngelua = InputBox("Sartu Alfa angelua (gradutan): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Emaguzu laguntza!