Not eragilea

Adierazpenak ezeztatzen ditu bit balioak alderantzikatuz.

Sintaxia:


Emaitza = Not Adierazpena

Parametroak:

Emaitza: Ezeztapenaren emaitza duen zenbakizko aldagaia.

Adierazpena: Ezeztatu nahi duzun adierazpena.

Adierazpen boolearrak ezeztatzean, True balioa False bihurtzen da, eta False balioa True.

Bitetan dagoen ezeztapenean, bit bakoitza alderantzikatu egiten da.

Adibidea:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vIrteera = Not vA ' -11 itzultzen du
    vIrteera = Not(vC > vD) ' -1 itzultzen du
    vIrteera = Not(vB > vA) ' -1 itzultzen du
    vIrteera = Not(vA > vB) ' 0 itzultzen du
End Sub

Emaguzu laguntza!