Eragile logikoak

LibreOffice Basic-ek hemen azaltzen diren eragile logikoak onartzen ditu.

Eragile logikoek bi adierazpen edo aldagairen edukia konbinatzen dute (bitetan), esaterako, bit jakin batzuk ezarrita dauden edo ez egiaztatzeko.

AND eragilea

Bi adierazpen logikoki konbinatzen ditu.

Eqv eragilea

Bi adierazpenen baliokidetasun logikoa kalkulatzen du.

Imp eragilea

Inplikazio logikoaren funtzioa egiten du bi adierazpenen artean.

Not eragilea

Adierazpenak ezeztatzen ditu bit balioak alderantzikatuz.

Or eragilea

OR disjuntzio logikoaren funtzioa egiten du bi adierazpenen artean.

XOR eragilea

Bi adierazpenen ala-esklusiboa konbinazio logikoa egiten du.

Emaguzu laguntza!